Home » Letselschade particulier » Medische fouten

Medische fouten

Een arts of andere (para)medicus is gehouden om zich optimaal in te spannen bij de behandeling, het uiteindelijke resultaat is immers mede-afhankelijk van andere factoren dan de behandeling. Er kan veel mis gaan bij een medische behandeling.

Denkt u aan:

  • Fout tijdens een operatie
  • Een gemiste diagnose
  • Een foute diagnose
  • Verkeerde operatietechnieken of haperende instrumenten
  • Het voorschrijven of toedienen van verkeerde medicijnen
  • Onvoldoende nazorg

In sommige gevallen gaat het dusdanig mis dat de patiënt (blijvend) letsel oploopt of erger nog, komt te overlijden. Wanneer is de arts en/of het ziekenhuis aansprakelijk voor de ontstane schade? Dat is een uiterst complexe vraag, waarbij niet alleen juridische aspecten een rol spelen. “Fout gegaan is niet altijd fout gedaan”. Er kan immers ook sprake zijn van een complicatie, het lichaam reageerde anders dan voorzien was.

De arts/behandelaar of de zorginstelling is alleen aansprakelijk indien er verwijtbaar onzorgvuldig is gehandeld. Het criterium hierbij is; heeft de betrokken arts/behandelaar gehandeld zoals van een redelijk bekwaam arts/behandelaar verwacht mag worden? Met andere woorden, zou een andere arts/therapeut het beter (of wel goed) hebben gedaan? Om deze vraag te beantwoorden wordt het volledige medisch dossier opgevraagd en vervolgens voorgelegd aan deskundige medisch adviseur.

In een situatie van letsel(schade) na medische behandeling Er zijn verschillende trajecten die kunnen leiden tot een vergoeding van letselschade tengevolge van een medische fout. Wij kunnen op grond van ervaring en kennis een goede inschatting maken van de haalbaarheid van uw zaak. In overleg met u kiezen we het meest bij uw specifieke situatie passende traject.

Euthanasie bij gevorderde dementie cassatie in het belang der wet | Cleerdin & Hamer Advocaten

U kunt dan uiteraard denken aan het aansprakelijk stellen en verhalen van uw letselschade op de zorgverlener en/of diens verzekeraar. Verschillende zorginstellingen bieden een eigen klachtenregeling, waarbinnen ook een (gemaximeerde) vordering kan worden ingediend.

Lees hier het artikel

Daarnaast kan een klacht bij het Regionaal Tuchtscollege voor de Gezondheidszorg ertoe leiden dat het handelen/nalaten door een zorgverlener wordt beoordeeld en bestraft.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Letselschade advocaten