Home » Letselschade particulier » Affectieschade

Affectieschade

In Nederland heeft uitsluitend het slachtoffer recht op smartengeld.

In veel gevallen is er naast het slachtoffer echter sprake van meerdere betrokken die leed, verdriet of pijn onder vinden tengevolge van het letsel of overlijden van het slachtoffer. De jarenlange discussie over dit punt heeft vrij recent geresulteerd in de goedkeuring van het wetsvoorstel Affectieschade.

De nieuwe wetgeving zal per 1 januari 2019 van kracht zijn. Van af die datum kunnen naasten en nabestaanden van slachtoffers aanspraak maken op een vergoeding voor affectieschade. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de ouders of partner van een slachtoffer, een eigen recht op smartengeld heeft. In de nieuwe wet zijn vaste bedragen tussen € 12.500,00 en € 20.000,00 van toepassing. De nieuwe wet heeft helaas geen terugwerkende kracht en geldt dus alleen in situaties die zijn ontstaan na de inwerkingtreding.

De Nederlandse rechter anticipeert niet op het voorstel, in de praktijk wordt de nieuwe wet wel schoorvoetend toegepast.

Zo kent het Ministerie van Defensie inmiddels smartengeldvergoedingen toe aan nabestaanden en naasten van militairen die letsel hebben opgelopen waarvoor Defensie aansprakelijkheid heeft erkend.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Letselschade advocaten