Kritiek op wetsvoorstel aanpak messenverbod onder jongeren | Cleerdin & Hamer Advocaten

Kritiek op wetsvoorstel aanpak messenverbod onder jongeren

9 januari 2024

Voor Boom Strafblad schreven Aimée Timorason en Dirk Dammers een artikel over het voorgestelde messenverbod om de messenproblematiek onder jongeren terug te dringen. Dit wetsvoorstel is een onderdeel van het ‘Actieplan wapens en jongeren’, waarin een pakket van verschillende preventieve en repressieve maatregelen is gepresenteerd om het bezit en gebruik van messen onder jongeren terug te dringen. In het artikel wordt geanalyseerd of het wetsvoorstel bijdraagt aan het bereiken van het beoogde doel. Ook staan we stil bij de strafrechtelijke implicaties van het wetsvoorstel. De bijdrage is hier te lezen:

Recente berichten