Home » Indexering van de alimentatie voor 2018

Indexering van de alimentatie voor 2018

Betaal je kinder- of partneralimentatie? Dan moet het alimentatiebedrag ieder jaar worden geïndexeerd. Iedere alimentatiebetaler dient deze verhoging toe te passen, tenzij dit door jou en je ex-partner is uitgesloten. Het indexeringspercentage wordt vastgesteld door de Overheid. Per 1 januari 2018 moet het alimentatiebedrag met 1,5 % worden verhoogd.

De indexering gaat niet automatisch. Ook word je hier als alimentatiebetaler niet over geïnformeerd. Je dient dit dus zelf in de gaten te houden en het bedrag zelf aan te passen. Aangezien de alimentatie altijd bij vooruitbetaling dient te worden voldaan – dus voor de eerste van de daaropvolgende maand – betekent dit dat het geïndexeerde bedrag uiterlijk 31 december a.s. voor de eerste keer moet worden betaald. Doe je dit niet, dan kan de ex-partner achteraf alsnog vorderen dat de indexering met terugwerkende kracht wordt betaald.

Via de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan je zelf uitrekenen welk alimentatiebedrag je in 2018 zult moeten voldoen of zult ontvangen.

DEEL OP:
Recente berichten
Partneralimentatie en alimentatie voor 18+ers | Cleerdin & Hamer advocatenopenbaar ministerie | Cleerdin & Hamer