Als er sprake is van een spoedgeval waarbij iemand acuut moet worden opgenomen zal de burgemeester de IBS gelasten. Hij dit doen als iemand een gevaar veroorzaakt en er een vermoeden is van een psychische stoornis die dit gevaar veroorzaakt. Ook moet het gevaar zo dreigend zijn dat niet gewacht kan worden op het vragen van een andere machtiging.

IBS

Als een IBS wordt afgegeven wordt deze ook gezonden aan een advocaat. De advocaat moet in dat geval binnen 24 uur zijn of haar cliënt bezoeken. De cliënt zal ook binnen 24 uur nadat de IBS is afgegeven worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

De stukken moet worden opgestuurd naar de officier van justitie die in dat geval binnen een dag, een verzoek moet doen tot voortzetting van de IBS. De rechtbank moet binnen 3 dagen nadat het verzoek is gedaan door de officier van justitie een beslissing nemen.

Zitting inbewaringstelling

Voor het nemen van deze beslissing zal er een zitting worden gepland waarbij de cliënt, zijn of haar advocaat en ook de psychiater aanwezig zijn. De zitting is in die gevallen altijd op de locatie waar de cliënt verblijft. Meestal neemt de rechter direct een beslissing nadat de zitting is afgesloten. Daarbij toetst de rechter of er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis, het gevaar en ook of de cliënt niet vrijwillig zou willen blijven of er andere mogelijkheden zijn om het gevaar af te wenden. Als dit niet geval is kan het verzoek worden toegewezen voor maximaal 3 weken.

Gedwongen opname

Het kan zijn dat de psychiater het nodig vindt dat de gedwongen opname wordt verlengd. In dat geval loopt de IBS door als er een verzoek wordt gedaan tot verlenging van de rechterlijke machtiging voordat de IBS afloopt. In dat geval wordt er door de officier van justitie gevraagd om een voorlopige machtiging.

BOPZ advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Elwin Boskma Strafrecht, TBS, Verkeersstrafrecht, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Manon van Meurs Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht
  • Paul van Putten Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
  • Mirjam Nieuwendijk Personen- en familierecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Frezia Aarts Strafrecht, Internationaal strafrecht, Uit- en overleveringsrecht, Jeugdrecht, Militair strafrecht, BOPZ & EHRM