Home » Hypotheekrenteaftrek in 2013: de belangrijkste feiten op een rijtje!

Hypotheekrenteaftrek in 2013: de belangrijkste feiten op een rijtje!

Woningbezitters mogen in Nederland de hypotheekrente die ze betalen onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekken van de inkomstenbelasting; dit gegeven wordt de hypotheekrenteaftrek genoemd.  Als gevolg van deze aftrekpost hoeft een huiseigenaar aan het eind van het jaar, simpel gezegd, minder belasting te betalen.

Er is momenteel veel discussie over de hypotheekrenteaftrek. In het zogenaamde ‘Kunduz’ regeerakkoord is op 26 april 2012 een beperking van de hypotheekrenteaftrek afgesproken.  Per 1 januari 2013 zal er het een en ander veranderen voor (toekomstig) huiseigenaren.

Belangrijkste wijziging per 1 januari 2013 is dat besloten is dat er door toekomstig huizenbezitters verplicht aflost moet gaan worden.  Inmiddels is duidelijk dat dit (voorlopig) alleen geldt voor alle nieuwe hypotheken die vanaf 1 januari 2013 worden afgesloten. Vanaf 2013 is het namelijk niet meer mogelijk om te profiteren van de hypotheekrenteaftrek als u een aflossingsvrije hypotheek wenst af te sluiten. De aflossingsvrije hypotheek is fiscaal gezien aldus niet langer een voordelige optie omdat u de rente niet meer mag aftrekken.

Voor bestaande hypotheekleningen blijft de hypotheekrenteaftrek bestaan zij het dat er wel andere voorwaarden gaan gelden met betrekking tot het maximale percentage dat aftrekbaar is.  Per 1 januari 2013 daalt namelijk de maximale renteaftrek in 28 jaar van 52% – voor de hoogste inkomens – naar 38%. Die 38% wordt dus de nieuwe standaard voor iedereen, onafhankelijk van het feit of u maximaal 52% of 42% inkomstenbelasting betaalt. Omdat de daling van de maximale renteaftrek geleidelijk zal gaan – elk jaar een half procent minder – merken de komende twintig jaar alleen de mensen die meer dan € 52.000 bruto per jaar verdienen de gevolgen.

Ook bij het oversluiten van een hypotheek blijft de hypotheekrenteaftrek – steeds met in acht name van de hier boven genoemde voorwaarde over het lagere percentage aan maximale renteaftrek– bestaan. Wel zijn de nieuwe regels over de verplichte aflossing van toepassing voor het extra bedrag aan hypotheek dat ‘bij’ geleend moet worden bijvoorbeeld in de gevallen er een duurder huis wordt gekocht waarvoor een hogere hypotheek nodig is of een bestaande hypotheeklening moet worden opgehoogd omdat een huiseigenaar bijvoorbeeld een verbouwing wenst uit te voeren.

Hypotheekvormen versus hypotheekrenteaftrek vanaf 2013

De hypotheekrenteaftrek blijft intact voor mensen die per 1 januari 2013 een van de drie meest voorkomende hypotheekvormen*  afsluiten: de annuïteitenhypotheek, spaarhypotheek en de beleggingshypotheek. Hieronder volgt ter verduidelijking per hypotheekvorm een korte beschrijving van wat een dergelijke hypotheek inhoudt.

Annuiteitenhypotheek: een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij er maandelijks aflossing en rente wordt betaald en waarbij de hypotheekschuld uiteindelijk volledig wordt afgelost. De looptijd is meestal dertig jaar. Een dergelijke annuïteitenhypotheek verkleint het risico dat huizenbezitters, wanneer zij de woning verkopen, achterblijven met een restschuld.

De volledige aflossing zorgt in het begin voor een stijging van de woonlasten. Dit geld gaat nu dus niet naar uw spaarrekening maar wordt afgelost op de woning waardoor u wat minder hypotheekrente betaalt maar dus ook minder hypotheekrenteaftrek in absolute zin ontvangt. De hogere aflossing wordt enigszins gecompenseerd door het feit dat de woningprijzen de afgelopen jaren gedaald zijn ten opzichte van de jaren tot en met 2006. U lost per saldo dus méér af op een goedkopere woning.

Spaarhypotheek: eén van de belangrijkste kenmerken van de spaarhypotheek is dat de hypotheek uiteindelijk wel wordt afgelost, maar niet gedurende de looptijd. Dat komt doordat er extern op een geblokkeerde rekening wordt gespaard (bijvoorbeeld bij een verzekeraar in een lijfrenteverzekering of bij een bank op een bankspaarrekening). Deze partijen hebben de afgedragen premies in beheer tot het einde van de looptijd van de hypotheek. Bij het aflopen van de hypotheek wordt de volledige hypotheek afgelost met het opgespaarde vermogen.

Beleggingshypotheek: Bij een beleggingshypotheek lost u de hypotheek pas aan het einde van de looptijd af. U legt hiervoor iedere maand geld opzij via een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening. Hiervoor betaalt u iedere maand premie. Met een deel van deze premie worden de overlijdensrisicoverzekering en de kosten betaald. Met een ander deel bouwt u beleggingstegoed op.

Bij verkoop woning blijft restschuld aftrekbaar
Op dit moment is het, gezien de huidige situatie op de woningmarkt, lastig om een woning te verkopen; een restschuld hangt boven het hoofd. De overheid heeft nu bepaald dat de rente op een eventuele restschuld – in ieder geval – nog vijf jaar aftrekbaar mag blijven. Dit klinkt positiever dan het in werkelijkheid is omdat het lastig zal zijn om een bank te vinden die een restschuld op wil nemen in een nieuwe hypotheek. De dubbele hypotheekrenteaftrek (voor een woning die te koop staat en een nieuwe woning hebben gekocht) blijft mogelijk in 2013, maar de termijn wordt verlaagd van 3 naar 2 jaar.

Kortom:

Er blijft een hoop onzekerheid bestaan met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen op de huizenmarkt en de overheidsmaatregelen die genomen gaan worden over de hypotheekrenteaftrek.  De meeste voorgenomen maatregelen staan nog op losse schroeven. Enige zekerheid voor nu is dat er op nieuw te verstrekken hypotheken vanaf 1 januari 2013 verplicht dient te worden afgelost door kopers van een woning. Met het aflossen van die woning blijft het recht op hypotheekrenteaftrek voor hen, net als voor huidige huizenbezitters, voorlopig bestaan. Hoe lang nog , en in welke vorm, is de vraag die iedereen bezig houdt.

Uiteraard is met het bovenstaande niet alles over de hypotheekrenteaftrek gezegd. Mocht u vragen hebben over dit complexe onderwerp dan kunt u contact opnemen met een van onze vastgoedadvocaten.

*nb: de genoemde hypotheekvormen zijn niet uitputtend maar het gaat de strekking van dit artikel te buiten om alle hypotheekvormen te noemen en te specificeren.

 

door: E.J.H. van Lith

DEEL OP:
Recente berichten