Home » Huurrecht woning » Overlast van huurders

Overlast van huurders

Huuroverlast (overlast van huurders) kan een vervelend probleem zijn. Een huurder die overlast veroorzaakt, doet dat doorgaans door geluids- of stankoverlast, pesterijen, mishandeling, bedreiging of stalking. Gelukkig kunt u hier als verhuurder wat tegen doen.

Elke huurder is contractueel verplicht zich te gedragen als een ‘goed huurder’. Geen overlast veroorzaken – of die tot een minimum beperken – is een basisvoorwaarde om de huurovereenkomst in goede harmonie te kunnen voortzetten. Heeft de overlast een ernstig en structureel karakter, dan is het mogelijk een gerechtelijke procedure op te starten tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

Woongenot

Een huurder heeft recht op huurbescherming. Daarom zal een rechter niet lichtvaardig besluiten de huurovereenkomst te ontbinden. Het belang van omwonenden op ongestoord woon- of huurgenot zal moeten opwegen tegen het belang van de huurder op het behoud zijn of haar woning. Hoe beter u als de verhuurder uw vordering over de overlast onderbouwt, hoe eerder de rechter de vordering toewijzen.

Dossiervorming

Zorg daarom dat u voldoende bewijs verzamelt over de overlast van huurders. Dit heet ook wel: dossiervorming. Dit dossier bevat in elk geval:

  • Alle stukken over de overlast. Dit zijn klachten van omwonenden (een beschrijving per incident, voorzien van tijd, datum en ernst), politierapporten en eventueel rapporten betrokken instanties;
  • Overzicht van bemiddelingspoging(en) die u heeft ondernomen om uw huurder te bewegen de overlast te staken. Denk bijvoorbeeld aan (bemiddelings)gesprekken tussen verhuurder/huurder/omwonenden. Maak een beschrijving per bemiddelingspoging, voorzien van datum en tijd.
  • Hebben uw bemiddelingspogingen geen succes gehad? Maak een overzicht van uw waarschuwingen, aanmaningen en sommaties aan de huurder, bedoeld om de overlast te staken. Voorzie ook deze lijst van data.
  • Alle verdere gegevens die u van belang acht voor een procedure.

Wanneer u het dossier over de overlastveroorzakende huurder zorgvuldig heeft opgebouwd, dan blijkt daar onmiskenbaar het ernstige en structurele karakter van de overlast uit. Bij twijfel over de volledigheid van uw dossier adviseren wij u graag. Is het dossier compleet, dan kunnen wij de gerechtelijke procedure tot ontbinding en ontruiming opstarten.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Meer weten?

Wilt u juridische bijstand inzake de huur van een woning, lees dan verder bij Huurrecht woning of neem direct contact op met onze huurrechtspecialisten.

Heeft u juridische vragen over uw bedrijfsruimte of horecapand? Bekijk dan de pagina’s onder Huurrecht bedrijfsruimte.