Home » Huurrecht woning » Ontbinding huurovereenkomst

Ontbinding huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan worden opgezegd. Maar zoals menig verhuurder kan beamen is daarmee nog geen einde aan de huurovereenkomst gekomen. Daar waar het uitgangspunt contractsvrijheid is, is het huurrecht een van de uitzonderingen op de regel.

Verschillende regimes huurrecht

In het huurrecht gelden verschillende regimes. Voor huur van woonruimte gelden andere regels dan voor de huur van bedrijfsruimte, terwijl bedrijfsruimte weer wordt onderverdeeld in twee categorieën met ieder een eigen set.

Beëindiging huurovereenkomst door huurder

Of en hoe de huurovereenkomst kan worden opgezegd, hangt daarom in eerste instantie af van het type huurovereenkomst. De huurder van woonruimte kan de huur opzeggen tegen de datum waarop doorgaans de huur dient te worden betaald (de eerste van de maand) en met inachtneming van een opzegtermijn.

Opzegmogelijkheid verhuurder huurovereenkomst

De verhuurder van woonruimte kan de huurovereenkomst slechts onder een beperkt aantal omstandigheden opzeggen. Een reden om de huurovereenkomst op te zeggen ligt bijvoorbeeld in de dringende noodzaak voor de verhuurder om de woning zelf te gebruiken. De huur kan in dat geval worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn.

Echter, de huurovereenkomst eindigt in dat geval alleen indien de huurder schriftelijk met de opzegging instemt. Zo niet, dan zal de verhuurder de kantonrechter moeten verzoeken om een datum te bepalen waarop de overeenkomst eindigt. Tot die tijd duurt de overeenkomst voort.

Mocht u in een dergelijke situatie verstrikt raken, dan kan een huurrecht advocaat van Cleerdin & Hamer advocaten u bijstaan.

Een overeenkomst voor de duur van vijf jaar

De huurder en de verhuurder van een winkelpand die een overeenkomst zijn aangegaan voor de gebruikelijke duur van vijf jaar, zijn beide aan deze termijn van vijf jaar gebonden. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van deze termijn worden opgezegd, terwijl ook deze opzegging aan voorwaarden gebonden is. Vaak moet de kantonrechter er aan te pas komen om daadwerkelijk tot ontruiming van het pand te komen.

Uitzondering huurovereenkomst: huurder atelier

De huurder van een atelier komt er in vergelijking met de andere huurders bekaaid vanaf. Zijn verhuurder kan de overeenkomst opzeggen en de enige mogelijkheid voor hem om langer in het gehuurde te blijven is de kantonrechter verzoeken om een verlenging van de termijn van ontruiming. Een dergelijk verzoek kan één tot drie keer worden gedaan en de termijn wordt telkens tot maximaal een jaar verlengd.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.