Home » Huurrecht woning » Huurcontracten

Huurcontracten

In huurcontracten worden de afspraken tussen de huurder en verhuurder juridisch vastgelegd. Kenmerkend aan het huurrecht is dat het op veel gebieden dwingend recht is. Dit betekent dat beide partijen daaraan gebonden zijn. Ook als ze in een huurovereenkomst iets anders hebben afgesproken. Hierdoor komen partijen soms voor lelijke verrassingen te staan. Dat kan leiden tot een huurconflict: een juridisch geschil waarbij de specialisten huurrecht van Cleerdin & Hamer advocaten u graag terzijde staan.

Wettelijke criteria huurovereenkomst

Partijen kunnen niet zelf uitmaken of hun onderlinge afspraken onder het huurrecht vallen. Als de feitelijke situatie voldoet aan de wettelijke criteria van een huurovereenkomst, dan is het huurrecht daarop van toepassing. Ook als partijen hun afspraken hebben vastgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘bruikleenovereenkomst’ .

Duur huurcontracten

De looptijd van huurcontracten is voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Gaat het om bepaalde tijd, dan is de huurovereenkomst voor een vaste periode aangegaan. Beëindiging van de huur is pas mogelijk wanneer de periode is verstreken. Tenzij de verhuurder instemt met een voortijdige beëindiging.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Kijk voor meer informatie over vastgoedrecht en voor juridische informatie over bedrijfspanden en kantoorruimtes op Huurrecht bedrijfsruimte. Of neem direct contact op met onze huurrechtspecialisten.

Heeft u juridische vragen over uw huurwoning? Lees dan meer over Huurrecht woning.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.