Home » Huurrecht woning

Huurrecht woning

Het huurrecht is een levendig rechtsgebied. Het huurrecht woning is voortdurend in ontwikkeling door rechtspraak en wetswijzigingen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. Dat is belangrijk voor een goede behartiging van uw belangen. Of u nu de verhuurder of de huurder van een woning bent.

Huurrecht woning is dwingend

Kenmerkend aan het huurrecht – woning huurders weten dat mogelijk niet – is dat het op veel gebieden dwingend recht is. Dit betekent dat beide partijen eraan gebonden zijn. Ook als ze in een huurovereenkomst iets anders hebben afgesproken. Soms komen partijen hierdoor voor lelijke verrassingen te staan. Zeker wanneer het huurregime niet goed is vastgelegd. De gevolgen kunnen immers ingrijpend zijn. Voor de verhuurder vanuit financieel oogpunt bezien. Voor de (onder)huurder vanwege de mogelijke verstoring van zijn huurgenot.

Wettelijke criteria huurovereenkomst woning

Partijen kunnen ook niet zelf uitmaken of hun onderlinge afspraken onder het huurrecht vallen. Als de feitelijke situatie voldoet aan de wettelijke criteria van een huurovereenkomst, dan is het huurrecht daarop van toepassing, ook als partijen hun afspraken bijvoorbeeld in de vorm van een ‘bruikleenovereenkomst’ hebben vastgelegd.

Waarover adviseert een huurrecht advocaat?

Wij staan zowel verhuurders als huurders bij. Het is altijd aan te raden een advocaat naar uw huurcontract te laten kijken. Ook staan we onze cliënten bij in geschillen. We zijn u vooral goed van dienst met:

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij.

Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Optimale juridische bijstand

Wat ons kenmerkt is een diepgaande kennis van het recht, met een jarenlange ervaring van hoe dingen er in de praktijk aan toe gaan. Deze combinatie zorgt voor een optimale juridische bijstand voor uw huurrecht vraagstukken!

Meer weten?

Wilt u juridische bijstand inzake de huur van een bedrijfspand, zoals horeca, kantoorruimte of een winkel? Lees dan verder bij Huurrecht bedrijfsruimte.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.