Home » Huurrecht bedrijfsruimte » Wijziging huurprijs

Wijziging huurprijs

Wanneer huurders het oneens zijn met een wijziging in de huurprijs, gaat het vrijwel altijd om een huurverhoging. Een (veel) hogere huur betalen voor een woning of bedrijfspand, kan onrechtvaardig zijn. Onze huurrecht specialisten weten precies wat uw rechten zijn.

Huurprijs wijziging

Voor sociale huurwoningen mag een verhuurder jaarlijks in juli de huurprijs van een object wijzigen. Die huurverhoging is toegestaan tot een bepaald maximum. De maximale huurprijs is voor iedere sociale huurwoning weer anders. Deze ligt vast volgens de puntentelling van de Huurcommissie. Wijzigingen van de huurprijs van een sociale woning moeten conform deze normen zijn.

Huur vrije sector en bedrijfspand

Voor huurwoningen in de vrije sector – evenals voor bedrijfspanden – is er wettelijk geen maximale huurprijs vastgelegd. Ook voor de hoogte van servicekosten geldt geen maximum bij deze geliberaliseerde huurcontracten. Is in het huurcontract een indexeringsclausule opgenomen? Dan staat voor deze objecten de maximale jaarlijkse huurverhoging wél vast.

Huur te hoog

Een huurder en diens verhuurder kunnen het oneens worden over de juiste huurprijs van een woning of een bedrijfspand. Mogelijk is er sprake van achterstallig onderhoud? En bent u niet langer akkoord met de huurprijs? Wanneer u er onderling niet meer uitkomt, schakelt u een advocaat gespecialiseerd in huurrecht in. Onze specialisten geven kundig advies en kunnen u juridisch ondersteunen, mocht het tot een rechtszaak komen.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht.

Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Meer weten?

Wilt u juridische bijstand inzake de huur van een woning, lees dan verder bij Huurrecht woning of neem direct contact op met onze huurrechtspecialisten.

Heeft u juridische vragen over uw bedrijfsruimte of horecapand? Bekijk dan de pagina’s onder Huurrecht bedrijfsruimte.