Home » Huurrecht bedrijfsruimte » Wanbetaling huurder

Wanbetaling huurder

Uw huurder betaalt niet (wanbetaling huurder), maar maakt wel gebruik van uw woning of bedrijfsruimte. U kunt een vriendelijke betalingsherinnering sturen; mogelijk is onbedoeld iets misgegaan bij de overboeking. Een sommatie sturen en de huurder in gebreke stellen kan een volgende, meer dwingende stap zijn. Maar wat als betaling ook dan uitblijft?

Huurovereenkomst ontbinden na wanbetaling huurder

Via een dagvaarding kunt u bij de rechter betaling vorderen. Hiervoor schakelt u een jurist in. Onze huurrecht advocaten zijn gespecialiseerd in zulk werk.

U kunt ook besluiten de huurovereenkomst te ontbinden. Wanneer de wanbetaler huurder is van uw bedrijfsruimte, dan is het doorgaans noodzakelijk de overeenkomst door een rechter te laten ontbinden. Ook hierbij staan onze huurrecht specialisten u graag terzijde.

Ontruiming huurobject na wanbetaling

Wanneer de huurovereenkomst is ontbonden, is het zaak dat de huurder de gehuurde ruimte ontruimt en in goede staat achterlaat. Werkt de huurder niet mee, (wanbetaling huurder) dan kunnen we – met een executoriale titel – een deurwaarder inschakelen, samen met de politie.

Schadevergoeding bij wanbetaling

Is uw huurder gestopt met de betaling van huur, dan lijdt u als verhuurder hierdoor schade. U loopt inkomsten mis, u maakt kosten voor incasso en lijdt mogelijk aan rentederving. Deze schade kunt u mogelijk verhalen op uw huurder. Dat kunt u afdwingen bij de rechter. Onze huurrecht advocaten kunnen u adviseren en bijstaan.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht.

Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Meer weten?

Wilt u juridische bijstand inzake de huur van een woning, lees dan verder bij Huurrecht woning of neem direct contact op met onze huurrechtspecialisten.

Contact

Heeft u juridische vragen over uw bedrijfsruimte of horecapand? Bekijk dan de pagina’s onder Huurrecht bedrijfsruimte. Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.