Home » Huurrecht bedrijfsruimte » Verlenging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Verlenging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bij het verlopen van de termijn – de dus bij het aflopen van het schriftelijke huurcontract – kan een huurder al dan niet kiezen voor verlenging van de huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte. Ook de verhuurder kan de huur opzeggen. Maar zoals menig verhuurder kan beamen is daarmee nog geen einde aan de huurovereenkomst gekomen. Daar waar doorgaans contractsvrijheid het uitgangspunt is, is het huurrecht een uitzondering op de regel. In het huurrecht gelden verschillende regimes: bedrijfsruimte is onderverdeeld in twee categorieën met ieder een eigen set. Of en hoe de huurovereenkomst kan worden opgezegd, hangt in eerste instantie af van het type huurovereenkomst.

Voor publiek toegankelijke bedrijfsruimte (winkelruimte)

Zowel de huurder als de verhuurder van een winkelpand die een overeenkomst zijn aangegaan voor de gebruikelijke duur van vijf jaar zijn beide aan deze termijn gebonden. Wanneer partijen niet kiezen voor een verlenging van de huurovereenkomst, kan deze uitsluitend tegen het einde van deze termijn worden opgezegd. Ook deze opzegging is aan voorwaarden gebonden. Vaak moet de kantonrechter er aan te pas komen voor de daadwerkelijke ontruiming van het pand.

Niet voor publiek toegankelijke bedrijfsruimte (kantoorruimte, atelier etc.).

De huurder van een atelier komt er in vergelijking met de andere huurders bekaaid vanaf. Zijn verhuurder kan de overeenkomst opzeggen en de enige mogelijkheid voor hem om langer in het gehuurde te blijven is de kantonrechter verzoeken om een verlening van de termijn van ontruiming. Een dergelijk verzoek kan één tot drie keer worden gedaan en de termijn wordt telkens tot maximaal een jaar verlengd.

Een gerechtelijke procedure is natuurlijk niet nodig indien huurder en verhuurder overeenstemming bereiken over een nieuwe huurovereenkomst.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht.

Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Meer weten?

Heeft u juridische vragen over uw bedrijfsruimte of horecapand? Neem dan nu direct contact op met onze huurrechtspecialisten.

Wilt u juridische bijstand inzake de huur van een woning, lees dan verder bij Huurrecht woning.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.