Home » Huurrecht bedrijfsruimte » Huurrecht advocaat

Huurrecht advocaat

Het huurrecht is een levendig rechtsgebied. Het is voortdurend in ontwikkeling door rechtspraak en wetswijzigingen. Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet. Voor een goede behartiging van uw belangen als verhuurder of huurder is dat essentieel.

Huurrecht is dwingend recht

Het huurrecht is thans hoofdzakelijk opgenomen in Titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Kenmerkend aan het huurrecht is dat het op veel gebieden dwingend recht is. Dit betekent dat beide partijen daaraan gebonden zijn, ook als ze in een huurovereenkomst iets anders hebben afgesproken. Hierdoor kunnen partijen soms voor lelijke verrassingen komen te staan.

Wettelijke criteria huurovereenkomst

Partijen kunnen ook niet zelf uitmaken of hun onderlinge afspraken onder het huurrecht vallen. Als de feitelijke situatie voldoet aan de wettelijke criteria van een huurovereenkomst, dan is het huurrecht daarop van toepassing, ook als partijen hun afspraken bijvoorbeeld in de vorm van een ‘bruikleenovereenkomst’ hebben vastgelegd.

Huurcontracten

Huurcontracten zijn er in allerlei soorten en maten. Het kan gaan om:

  • woonruimte;
  • (middenstands) bedrijfsruimte (zoals winkels);
  • andere gebouwde onroerende zaken (zoals kantoorruimtes);
  • ongebouwde onroerende zaken en van roerende zaken;
  • een hoeve of los land (= pacht).

Zowel verhuurders, huurders en onderhuurders van onroerend goed kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan. Zeker wanneer het huurregime niet goed is vastgelegd. De gevolgen kunnen immers ingrijpend zijn. Voor de verhuurder vanuit financieel oogpunt bezien en voor de (onder)huurder gelet op de mogelijke verstoring van zijn huurgenot.

Het is daarom altijd aan te raden om een advocaat naar uw huurcontract te laten kijken.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken maar liefst zeven advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Optimale juridische bijstand

Wat ons kenmerkt is een diepgaande kennis van het recht, met een jarenlange ervaring van hoe dingen er in de praktijk aan toe gaan. Deze combinatie zorgt voor een optimale juridische bijstand voor uw huurrecht vraagstukken!

Waarover adviseert een huurrecht advocaat?

Wij staan zowel verhuurders als huurders bij. Wij adviseren bij het opstellen en sluiten van huurcontracten. Ook staan we onze cliënten bij in geschillen over overlast, achterstallig onderhoud, huurprijzen, onderhuur en wanbetaling Maar ook huisvestigingsvergunningen, splitsing, bestemming, indeplaatsstelling en onteigening. En alle andere aspecten van het huurrecht.

Cleerdin & Hamer advocaten: huurrecht specialisten

Mocht u behoefte hebben aan juridisch advies of een oriënterend gesprek, dan kunt u een afspraak per telefoon of per e-mail maken. Onze huurrecht specialisten adviseren u graag.

Cleerdin & Hamer advocaten heeft kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.