Home » Huurrecht bedrijfsruimte » Huurcontract bij verkoop bedrijf

Huurcontract bij verkoop bedrijf

Een huurder wil tussentijds van zijn huurcontract af, omdat hij bezig is met de verkoop van zijn bedrijf. De verhuurder gaat niet akkoord met de opvolgende bedrijfseigenaar als nieuwe huurder. Dan kan de oorspronkelijke huurder bij de rechter vorderen dat hij gemachtigd wordt de koper in zijn plaats als huurder aan te stellen.

Overleg over huurcontract bij verkoop bedrijf

De bedrijfslocatie van een over te nemen bedrijf kan medebepalend zijn voor de waarde van de onderneming. Dit geldt bij uitstek in de detailhandel, zoals bij een horecapand of een winkel. Voor een succesvolle overdracht is het zaak in een vroeg stadium te overleggen met de verhuurder over het huurcontract. Goed overleg vergemakkelijkt het openen van mogelijkheden van huurovername bij de verkoop van een bedrijf.

Onterechte huurverhoging

Onderhandelen met een verhuurder over de overname van een huurovereenkomst is vaak lastig. Sommige verhuurders of beheerders nemen die de gelegenheid te baat om een huurverhoging te bedingen, terwijl daar geen wettelijke basis voor is. Als huurder hoeft u niet in te stemmen met zo’n eis.

Indeplaatstelling

Wanneer de verhuurder en huurder geen overeenstemming bereiken over de overname van het huurcontract door een opvolgende ondernemer, dan biedt de wet de huurder de mogelijkheid van indeplaatstelling.

Middenstandsbedrijf

Indeplaatsstelling is in principe alleen mogelijk voor zogeheten middenstandsbedrijfsruimte: bestemd voor de uitoefening van detailhandel, restaurant of café, hotel, afhaaldienst of ambachtsbedrijf, mits sprake is van een rechtstreeks voor het publiek toegankelijke ruimte. Slechts in bepaalde uitzonderlijke gevallen is indeplaatsstelling bij andere soorten bedrijfsruimte toegelaten.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Kijk voor meer informatie over vastgoedrecht en voor juridische informatie over bedrijfspanden en kantoorruimtes op Huurrecht bedrijfsruimte.

Heeft u juridische vragen over uw huurwoning? Lees dan meer over Huurrecht woning.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.