Home » Huurrecht bedrijfsruimte » Huisvestingsvergunning

Huisvestingsvergunning

Wie in een goedkope huurwoning wil wonen, heeft in sommige gemeentes een huisvestingsvergunning nodig. Woningen onder de sociale huurgrens zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Op die manier zorgt de gemeente ervoor dat deze huizen toekomen aan de juiste huurders.

Redenen voor aanvraag huisvestingsvergunning

Een nieuwe sociale huurder moet kunnen aantonen dat hij een laag inkomen heeft. Want gemeentes geven een huisvestingsvergunning alleen aan deze groep mensen. Dus wie heeft zo’n vergunning nodig? Dat is bijvoorbeeld een medehuurder, die de huur van een woning wil overnemen. Of een onderhuurder, die de huur wil overnemen van de oorspronkelijke huurder. Wanneer de huurder overlijdt en diens medebewoner de huur wil voortzetten, kan dat ook een reden zijn.

Welke gemeenten vereisen een huisvestingsvergunning?

In alle grote gemeentes in de Randstad hebben huurders een huisvestingsvergunning nodig. Hiermee kunnen zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem en Utrecht horen daar natuurlijk bij. Maar denk ook aan Alkmaar, Gouda, Haarlemmermeer en zelfs Texel. Het zijn meer gemeenten dan u denkt. In ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft u een huisvestingsvergunning nodig. De gemeente waar u een sociale huurwoning zou willen betrekken, kan u vertellen of een huisvestingsvergunning hier is vereist.

Voorwaarden voor afgifte huisvestingsvergunning

Gemeentes die een huisvestingsvergunningsregeling hanteren, stellen hiervoor criteria vast. Hieraan moet een (aanstaande) huurder voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Dat kan zijn:

  • Er is sprake van maatschappelijke binding (u heeft al in de gemeente of regio gewoond);
  • Of er is sprake van economische binding (u werkt of studeert in de gemeente of regio);
  • De woning past bij de samenstelling van uw huishouden en bij de hoogte van uw inkomen.

Uw vergunningsaanvraag is afgewezen

Meent u recht te hebben op een huisvestingsvergunning in de gemeente van uw keuze?

En u krijgt deze niet toegewezen? Dan kunt u juridische stappen nemen. Onze advocaten en juridisch specialisten staan u daarin graag terzijde.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Kijk voor meer informatie over vastgoedrecht en voor juridische informatie over bedrijfspanden en kantoorruimtes op Huurrecht bedrijfsruimte.

Heeft u juridische vragen over uw huurwoning? Lees dan meer over Huurrecht woning.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.