Home » Huurrecht bedrijfsruimte » Gehuurd bedrijfspand veranderen

Gehuurd bedrijfspand veranderen

Grote wijzigingen aanbrengen aan een gehuurd bedrijfspand, of dat heel ingrijpend veranderen. Dat mag niet zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Op kleine schaal veranderen aan een gehuurd bedrijfspand mag wél. Zoiets is wettelijk toegestaan voor een huurder. Maar wat is een kleine wijziging? En hoe krijgt u toestemming voor een grootscheepse verbouwing van de huurlocatie?

Kleine veranderingen aan een gehuurd bedrijfspand

Weinig ingrijpende aanpassingen aan uw huurpand zijn toegestaan zonder toestemming van de huurder. Een belangrijk criterium hierbij is dat er met de verwijdering of wijziging hiervan geen of weinig kosten zijn gemoeid. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van lampen of reclamemateriaal, het schilderen van de muren of het leggen van een nieuwe, verlijmde vloerbedekking.

Ingrijpend veranderen aan een gehuurd bedrijfspand

Voor grote wijzigingen vraagt u schriftelijk toestemming van uw verhuurder. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van een nieuwe keuken. Of het verplaatsen van een tussenmuur. Eigenlijk alles, waar bouw- en sloopwerkzaamheden bij komen kijken. Een verhuurder hoeft zulke verzoeken alleen toe te staan, wanneer deze de verhuurbaarheid van het pand niet schaden en de veranderingen de waarde van de bedrijfsruimte niet nadelig beïnvloeden.

Reactietermijn verhuurder

De verhuurder wordt geacht binnen acht weken te reageren op een verbouwingsaanvraag. Alvast van start gaan met de werkzaamheden, voorafgaand aan akkoord van de verhuurder, is niet raadzaam.

Geeft de verhuurder de huurder die toestemming niet? Dan kan de huurder de rechter verzoeken hem te machtigen voor het aanbrengen van de veranderingen. De rechter kan dan wel, indien hij de toestemming geeft, een hogere huurprijs vaststellen.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Kijk voor meer informatie over vastgoedrecht en voor juridische informatie over bedrijfspanden en kantoorruimtes op Huurrecht bedrijfsruimte.

Heeft u juridische vragen over uw huurwoning? Lees dan meer over Huurrecht woning.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.