Home » Huurrecht bedrijfsruimte » Achterstallig onderhoud huurpand

Achterstallig onderhoud huurpand

Of u nu een huurpand betrekt voor zakelijk gebruik of als woning, het onderhoud mag niet achterstallig zijn. Kleine reparaties verhelpt u zelf. Het vervangen van een stopcontact of een kraan, het verven van een binnenmuur, dat soort achterstallige zaken komt voor rekening van de huurder. Maar wat nu als er sprake is van constructiefouten, ongedierte, een lekkend dak, ernstige tocht of huuroverlast?

Verhuurder in gebreke bij achterstallig onderhoud

Groot onderhoud is voor rekening van verhuurder. Denk hierbij aan buitenschilderwerk, de vervanging van of grote reparaties aan een schoorsteen, ventilatiekanalen, goten en regenafvoeren. Voor een winkelpand kan bijvoorbeeld een slecht onderhouden binnenplein van een winkelcentrum ook onderdeel uitmaken van gebrekkig groot onderhoud. Zulke klussen hoeft u als huurder niet uit te voeren. Maar wat nu als de verhuurder in gebreke blijft en dit onderhoud niet uitvoert?

Achterstallig onderhoud zelf verhelpen

Wanneer een verhuurder gebreken niet oplost, kunt u besluiten deze zelf te repareren of vervangen. Op grond van de huurwetgeving kunt u de daarvoor redelijkerwijs gemaakte kosten verhalen op de verhuurder. Om dit te kunnen doen, dient u de verhuurder wel eerst in verzuim te stellen. Hiervoor stuurt u de verhuurder een aangetekende brief. Hierin stelt u een uiterste termijn om het gebrek te verhelpen. Negeert de verhuurder uw brief binnen de gestelde redelijke termijn, dan is hij in verzuim.

Schadevergoeding

Soms ontstaat er schade aan uw spullen door achterstallig onderhoud aan uw huurpand, bijvoorbeeld na een lekkage. In een huurwoning kan dat gaan om persoonlijke eigendommen. Bij een bedrijfspand kan er sprake zijn van schade aan inventaris of voorraden. Voor deze en eventuele gevolgschade is een verhuurder mogelijk aansprakelijk. Onze huurrechtspecialisten adviseren u graag over de mogelijkheden.

Huurvermindering

Heeft u als huurder minder huurgenot door een gebrek waarvoor uw verhuurder verantwoordelijk is, dan kunt u bij de rechter een evenredige vermindering van de huurprijs vorderen.

Deze verlaagde huurprijs kunt u toegewezen krijgen vanaf de dag waarop de verhuurder voldoende bekend was met het gebrek. Breng daarom uw verhuurder zo spoedig mogelijk per aangetekende brief op de hoogte van achterstallig onderhoud.

Advocaten gespecialiseerd in huurrecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het huurrecht en vastgoedrecht. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we huurders en verhuurders bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Op deze manier kunnen wij veel problemen voorkomen en daardoor dreigende geschillen in de kiem smoren. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van huurrecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Contact

Heeft u juridische vragen over uw huurpand? Lees dan meer over Huurrecht woning. Of bekijk de pagina Huurrecht bedrijfsruimte. U kunt ook direct contact opnemen met onze huurrechtspecialisten.