Home » Horecarecht » Huurprijswijziging door huurverlaging of huurverhoging horeca

Huurprijswijziging door huurverlaging of huurverhoging horeca

Verhuurders van bedrijfsruimte aan horeca ondernemingen zijn gehouden aan eigen regels als zij de huurprijs willen verhogen of verlagen. Deze regels voor bedrijfspanden in de middenstand zijn anders dan wanneer het gaat om de huur van overige bedrijfsruimte. Wanneer huurder en verhuurder het onderling niet eens worden over de huurprijswijziging, dan is de gang naar de rechter onvermijdelijk.

Huurprijswijziging in voordeel huurder

Voor middenstandsruimte – waaronder bedrijfsruimte voor horeca valt – bestaan wettelijke voorschriften over een huurprijswijziging. Hierbij gaat het om (semi) dwingend recht. Er mag dus niet in het nadeel van de huurder van worden afgeweken. Partijen mogen wel afspraken maken over een prijsaanpassing van de huur in het voordeel van de huurder.

Termijn aanpassing huurprijs

Na afloop van de eerste bepaalde duur van de huurovereenkomst mogen huurder en verhuurder een nieuwe huurprijs overeenkomen. Daarbij gaat het niet om de jaarlijkse indexering van de huur. Meestal duurt die eerste termijn vijf jaar. Een huurtermijn van twee keer vijf jaar is het wettelijke uitgangspunt. Word de huurovereenkomst eerst voor een periode twee jaar afgesloten, waarop drie jaar volgt en daarna weer vijf jaar, dan kan de huurprijs al na twee jaar worden aangepast. Dat was de eerste bepaalde duur. Tussen aanpassingen in de huurprijs moet minimaal vijf jaar zitten.

Alleen kale huur wijzigen

Een huurder en een verhuurder mogen beiden alleen de kale huurprijs aanpassen. Andere componenten, zoals btw en servicekosten blijven buiten de onderhandeling. Meestal is de kale huurprijs omschreven in de huurovereenkomst.

Huurgeschil

Wanneer huurder en verhuurder het oneens blijven over een huurverhoging of huurverlaging (huurprijswijziging), is het oordeel van een rechter noodzakelijk. Advocaten van Cleerdin & Hamer die zijn gespecialiseerd in huurrecht staan u in een huurgeschil vakkundig terzijde in een rechtszaak.

Passende huurprijs berekenen

Voor het vaststellen van een passende huurprijs laat een rechter zich doorgaans leiden door gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimtes in de buurt over de vijf voorafgaande jaren.

Hierdoor voorkomt de rechter dat een tijdelijke situatie, zoals een economische crisis, van invloed is op het bepalen van een passende huurprijs. Voor huurders en verhuurders kan het zinvol zijn om te weten welke huurprijzen vergelijkbare panden opleveren en zo hefboom te krijgen in de onderhandeling.

Advocaten gespecialiseerd in horecarecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in horeca. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we horecaondernemers, hoteliers, restauranthouders en café-eigenaars bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Zo voorkomen wij veel problemen en smoren daardoor dreigende geschillen in de kiem. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van horecarecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Uw contactpersoon