Home » Horecarecht » Geluidsoverlast horeca

Geluidsoverlast horeca

De Wet milieubeheer stelt geluidseisen aan horecabedrijven, over de hoeveelheid geluid die ondernemingen mogen produceren. In de horeca kan vooral het geluid van muziek en mensen zorgen voor geluidsoverlast. Binnen, maar vooral ook buiten, zoals op een terras. Daarnaast zijn er diverse andere wettelijke milieuvereisten voor horecaondernemingen.

Geluidsoverlast bepalen

De hoeveelheid geluid in de directe omgeving van een horecabedrijf wordt bepaald via een meetpunt. Deze zijn meestal te vinden op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen. Dat zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, verpleeghuizen etc. Daarnaast is het mogelijk het niveau van geluidsoverlast te meten in panden in of direct naast het horecapand. Daarbij gaat het om het geluid in de keuken, woonkamer en slaapkamers tijdens de nachtelijke uren – dus vanaf 23:00 uur ‘s avonds.

Meetpunt horecageluid

Voor een in- of aanpandige woning bij het horecabedrijf, geldt een wettelijk maximum van 40 dB(A) op de gevel en 25 dB(A) in de woning. De horecaondernemer zal het geluidsniveau zodanig moeten aanpassen dat de geluidsbelasting hier niet wordt overschreden. Belangrijk is om te weten dat het meten van geluidsproductie op verschillende manieren kan worden gedaan. Metingen kunnen rekening houden met type muziek (bijvoorbeeld popmuziek of house) en het effect van het interieur van een huis. Bij harde vloeren en ontbrekende gordijnen heeft een nagalm-effect invloed op de meting.

Maatwerkvoorschriften

Met maatwerkvoorschriften kan een gemeente afwijken van landelijke regelgeving, in specifieke gevallen. Het kan zinvol zijn een maatwerkvoorschrift, ofwel een nadere eis, aan te vragen wanneer een horecaonderneming slechts incidenteel harde muziek afspeelt of geen geluidsisolerende maatregelen kan treffen.

Zelf meten is zeker weten

Bij een geschil met de gemeente over de geluidsproductie kan het handig zijn met een gespecialiseerd geluidsbureau in zee te gaan. Zij kunnen metingen van de gemeente controleren en zelf metingen verrichten.

Geluidsoverlast terrassen

In de berekening van de totale geluidsproductie van een onderneming mag niet alles worden meegenomen. De stemmen van bezoekers op een onoverdekt en onverwarmd terras zijn bijvoorbeeld uitgesloten uit die berekening. Behalve wanneer dat horecaterras is gelegen op een binnenterrein. Horecabedrijven die besluiten hun terras te gaan verwarmen, kunnen dus te maken krijgen met andere normen voor geluidsoverlast.

Advocaten gespecialiseerd in horecarecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in horeca. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we horecaondernemers, hoteliers, restauranthouders en café-eigenaars bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Zo voorkomen wij veel problemen en smoren daardoor dreigende geschillen in de kiem. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van horecarecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Uw contactpersoon