Home » Horecarecht » Drank en horecavergunning

Drank en horecavergunning

Elk horecabedrijf en elke slijterij heeft, op grond van de Drank- en Horecawet, een drank en horecavergunning nodig voor de verkoop van alcoholhoudende sterke dranken aan consumenten. Deze wet regelt welke soort alcohol een horecabedrijf mag schenken, en de eisen waar de ruimte aan moet voldoen waarin de horecaonderneming is gevestigd. Ook zijn er regels voor de leidinggevenden in een horecabedrijf.

Wie hebben een drank en horecavergunning nodig?

Bedrijven die alcoholhoudende, sterke dranken verstrekken of verkopen, hebben daarvoor een vergunning nodig. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere, commerciële horeca, zoals hotels, restaurants en cafés. Deze ondernemingen mogen alleen alcohol verkopen, bedoeld voor consumptie ter plekke.

Daarnaast zijn er vergunningen voor para-commerciële instellingen, voor wie de horeca niet de hoofdfunctie is. Denk bijvoorbeeld aan sportclubs, culturele instellingen etc.

Vergunning slijterij

Wilt u alcoholhoudende dranken verkopen, die bedoeld zijn voor consumptie elders dan in de slijterij, dan vraagt u een slijterijvergunning aan. Ook bij deze vergunning zijn regels verbonden aan de inrichting van de slijterij en de diploma’s en leeftijd van leidinggevenden.

Alcoholpercentage drank

De wet maakt onderscheid tussen drank met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn. Sherry en port vallen hier ook onder, ook wanneer het alcoholpercentage hoger is dan 15%.

U heeft pas een drank- en horecavergunning nodig, wanneer u sterke drank wilt verkopen, met een alcoholpercentage van 15% of meer.

Vereisten horeca-inrichting

De locatie van een horecabedrijf moet onder meer voldoen aan een minimale oppervlakte van 35 m² en een minimale plafondhoogte van 2,40 meter. Ook zijn er vereisten voor de hoeveelheid en de locatie van wc’s. Voor monumentale panden kan de gemeente afwijken van deze regels.

Daarnaast hebben horecaondernemingen in veel gemeenten een exploitatievergunning nodig en soms ook een terrasvergunning. De specialisten horecarecht van Cleerdin & Hamer adviseren u hier graag over.

Diploma’s leidinggevenden

De leidinggevenden in een horecabedrijf of drankhandel moeten minimaal 21 jaar oud zijn en zij dienen te beschikken over een SVH-verklaring Sociale Hygiëne of een Verklaring Vakbekwaamheid.

Daarnaast mag een leidinggevende niet in de afgelopen vijf jaar zijn veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De leidinggevende mag ook niet in een psychiatrisch ziekenhuis zijn behandeld.

In elke horecaonderneming dient altijd een leidinggevende aanwezig te zijn.

Geldigheidsduur

De drank- en horecavergunning heeft geen geldigheidstermijn en blijft geldig totdat een nieuwe of gewijzigde vergunning wordt verstrekt, de vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

Wanneer door bijvoorbeeld een verbouwing de inrichting niet langer overeenkomt met de omschrijving in de vergunning, kan de gemeente een vergunning intrekken. Ook bij de verkoop van de horecaonderneming is het tijd voor een nieuwe drank- en horecavergunning.

Advocaten gespecialiseerd in horecarecht

Bij Cleerdin & Hamer werken advocaten die zijn gespecialiseerd in horeca. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we horecaondernemers, hoteliers, restauranthouders en café-eigenaars bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Zo voorkomen wij veel problemen en smoren daardoor dreigende geschillen in de kiem. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van horecarecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Uw contactpersoon