Home » Horecarecht » Coffeeshopbeleid

Coffeeshopbeleid

In de Opiumwet staat dat de handel in en de verkoop van softdrugs is verboden. De coffeeshop wordt echter gedoogd. Wel gelden er strikte voorwaarden voor de verkoop van softdrugs door coffeeshops. Het coffeeshopbeleid.

Het gedoogbeleid (coffeeshopbeleid) voor coffeeshops wordt ondersteund door de zogenoemde AHOJG-criteria. Deze houden in:

A – Geen affichering (reclame)

H – Geen harddrugs

O – Geen overlast

J – Geen verkoop aan jeugd (minimum 18 jaar)

G – Geen voorraad of verkoop van grote hoeveelheden (een coffeeshop mag maximaal 500 gram aan softdrugs in voorraad hebben. Per persoon per dag mogen zij maximaal 5 gram verkopen).

Coffeeshophouders die ervan worden verdacht de Opiumwet te hebben overtreden, worden doorgaans streng aangepakt. Het negeren van de gedoog-criteria heeft ingrijpende gevolgen voor uitbaters. Net als een coffeeshop openen zonder toestemming van de gemeente. Zoiets kan sluiting van de coffeeshop tot gevolg hebben.

Advocaten gespecialiseerd in horecarecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in horeca. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam.

Dagelijks staan we horecaondernemers, hoteliers, restauranthouders en café-eigenaars bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Zo voorkomen wij veel problemen en smoren daardoor dreigende geschillen in de kiem. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van horecarecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Uw contactpersoon