Home » Horecarecht » Bestemmingsplan horeca

Bestemmingsplan horeca

De aanwezigheid van horeca in een gemeente biedt bewoners gelegenheid om uit te gaan. Tegelijkertijd kan horeca overlast geven, wanneer ondernemers niet voldoen aan de milieuvoorschriften. Om te voorkomen dat te veel horecabedrijven zich vestigen binnen één buurt, hanteren gemeenten onder meer het bestemmingsplan. In dit voorschrift voor de ruimtelijke ordening staat met welk doel alle percelen (stukken grond) binnen een gemeente mogen worden gebruikt. Het plan is bindend, zowel voor overheid als burger.

Een bestemmingsplan geeft onder meer de bebouwingsvoorschriften aan voor de grond. Deze voorschriften kunnen bijvoorbeeld aangeven wat de maximale bouwhoogtes zijn, de bebouwingspercentages en ook de bouwregels voor dakterrassen, dakkapellen, gevels en de goot- en nok-hoogte.

Bestemmingsplan en vergunningen

Ondernemers die een horecabedrijf willen bouwen, openen of wijzigen, hebben hiervoor verschillende vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning. Een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan kan ook deel uitmaken van de lijst met benodigde aanvragen bij de gemeente.

Sinds de Wet ruimtelijke ordening werkt de overheid naar een uniform systeem, met een vaste lijst van bestemmingen die voor heel Nederland geldt. De bestemmingen kunnen variëren van wonen, water, horeca tot groenvoorzieningen, maatschappelijke doeleinden en bedrijven. Hiermee kan de overheid bestemmingsplannen eenvoudiger digitaliseren en ontsluiten voor burgers.

Bestemming categorie

Doorgaans is bestaande horeca in het bestemmingsplan opgenomen als ‘horeca, centrum of gemengd’. Daarnaast is verder gespecificeerd welk type horeca in welke categorie valt. Meestal is er onderscheid tussen horeca die overdag is geopend, restaurants en discotheken of een zalencentrum. Een nieuwe horecagelegenheid past in het bestemmingsplan, wanneer het aansluit bij de toegestane categorie.

U kunt een ontheffing aanvragen van het bestemmingsplan. Dit is de meest eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat een horecaondernemer zijn of haar bedrijf kan voeren zoals gepland. Het leefklimaat in de omgeving mag door een wijziging echter niet negatief worden beïnvloed.

De advocaten, gespecialiseerd in vastgoedrecht en horecarecht bij Cleerdin & Hamer advocaten geven u graag advies over het aanvragen van een ontheffing van het bestemmingsplan.

Tot slot is er de mogelijkheid ontheffing van het bestemmingsplan te krijgen via een omgevingsvergunning. Dit is doorgaans een meer complexe en langer lopende procedure.

Advocaten gespecialiseerd in horecarecht

Bij Cleerdin & Hamer advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in horeca. Zij werken verspreid over de kantoren in Amsterdam, Almere en Rotterdam. Dagelijks staan we horecaondernemers, hoteliers, restauranthouders en café-eigenaars bij met het opstellen van contracten, het geven van adviezen en uiteraard het oplossen van geschillen.

Wij streven ernaar om met advisering uw vraagstukken tot een oplossing te brengen. Zo voorkomen wij veel problemen en smoren daardoor dreigende geschillen in de kiem. Daar heeft iedereen baat bij. Als een minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk is, leggen we de zaak aan de rechter voor. Ons kantoor heeft op het gebied van horecarecht procesrechtelijke ervaring bij alle gerechtelijke instanties in Nederland. Opgeven doen we nooit: desnoods gaan we door tot de Hoge Raad.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Uw contactpersoon