Op 5 februari 2018 is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder aangevangen bij de rechtbank in Amsterdam. Holleeder wordt in die zaak bijgestaan door onze kantoorgenoten Sander Janssen en Robert Malewicz. Gezien de grote media aandacht voor deze zaak en al hetgeen daar in de afgelopen jaren door diverse partijen over naar buiten is gebracht zullen voor die zaak relevante verklaringen, processtukken of andere informatie op deze pagina worden gepubliceerd wanneer dat naar het oordeel van de verdediging bijdraagt aan een juiste beeldvorming van de gang van zaken in en rond deze strafzaak.

Sander Janssen & Robert Malewicz | Cleerdin & Hamer advocaten

De zaak Holleeder uitgelicht

Nieuws, relevante ontwikkelingen en verklaringen.

26 april 2019

Holleeders onderwereld

Naar aanleiding van de verschijning van het boek 'Holleeders onderwereld' van journalist Wim van de Pol krijgen wij vragen over onze medewerking aan de totstandkoming van dat boek. Om uit te leggen waarom wij in deze fase van het proces tegen Willem Holleeder die medewerking hebben verleend heb ik het voorwoord bij dit boek mogen [...]
Lees verder »
26 maart 2019

Sander Janssen in DWDD

Gezien de vergaande kwalificaties die het Openbaar Ministerie in repliek heeft gemeend te moeten gebruiken is besloten het eerdere gesprek dat Sander Janssen bij DWDD had en waarin hij onder andere zijn standpunt over Astrid Holleeder heeft uitgelegd online te zetten zodat daar desgewenst kennis van kan worden genomen:
Lees verder »
15 maart 2019

Vrijspraak gevraagd van de feiten waarvan Willem Holleeder wordt beschuldigd

Op vrijdag 15 maart hebben advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz hun 5 dagen durend pleidooi afgerond en hebben de rechtbank gevraagd Willem Holleeder vrij te spreken van de feiten waarvan hij wordt beschuldigd. De afsluiting van het pleidooi waarin zij dat hebben gedaan is hier te lezen
Lees verder »
07 maart 2019

Eindpleidooi van de zaak Holleeder is begonnen.

Op donderdag 7 maart 2019 is de verdediging van Willem Holleeder begonnen met het eindpleidooi in zijn zaak, dat vijf dagen zal duren. De opening van dat pleidooi kunt u hier lezen.

Lees verder »
06 september 2018

Opheffingsverzoek in de zaak Enclave (de moord op Willem Endstra)

Op donderdag 6 september jl hebben de raadslieden van Willem Holleeder de rechtbank gevraagd de voorlopige hechtenis in de zaak Enclave (de moord op Willem Endstra) op te heffen. Net als bij het vorige opheffingsverzoek terzake de moord op Cor van Hout publiceren wij gezien het nog lopende onderzoek uit de pleitnotitie alleen de inleiding [...]
Lees verder »
04 september 2018

Pleidooi bij Hoge Raad in Passage

Op dinsdag 4 september 2018 heeft Sander Janssen bij de Hoge Raad gepleit in het kader van het ingestelde cassatieberoep in de Passage-zaak. Voor de liefhebber; de hele pleitnotitie van die bijzondere bijeenkomst.
Lees verder »
14 juni 2018

Verzoek de voorlopige hechtenis in de zaak “Viool” op te heffen

Vandaag hebben Sander Janssen en Robert Malewicz de Rechtbank in Amsterdam gevraagd de voorlopige hechtenis van Willem Holleeder in de zaak Viool, dit is de moord op Cor van Hout en Robert ter Haak, op te heffen. In het uitgebreid toegelichte verzoek is een groot aantal bewijsmiddelen gedetailleerd besproken. Omdat het onderzoek in de zaak […]

Lees verder »
27 maart 2018

De verdediging van Willem Holleeder bij DWDD

Sander Janssen aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk De ontwikkelingen in het Holleeder proces hebben Sander Janssen en Robert Malewicz toch doen besluiten aan te schuiven bij DWDD. Dit tegen eerdere berichtgeving in. Echter de recente ontwikkelingen vragen om een reactie. En wel van de verdediging zelf.

Lees verder »
23 maart 2018

Onthouding van processtukken

Pleitnotitie onthouding stukken en voorhouden geluidsfragmenten Op de zitting van het Holleeder proces, maandag 11 maart jl., heeft getuige Astrid Holleeder verklaard meer en andere opgenomen gesprekken boven water te hebben gehaald welke zij aan het Openbaar Ministerie zou hebben overhandigd. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat de betreffende opnamen worden uitgewerkt en dat [...]
Lees verder »
12 maart 2018

Vragen aan Officieren van Justitie

Op 8 maart jl. heeft het Openbaar Ministerie een proces-verbaal verstrekt betreffende de, voorafgaand aan de voortzetting van de verhoren van de getuige Sonja Holleeder in februari 2017, kennelijk overeengekomen afdoeningsbeslissing. Het proces-verbaal vermeldt niet eens zo heel erg samengevat dat sprake zou zijn van onbekende nieuwe strafbare feiten die met een strafbeschikking zijn afgedaan. […]

Lees verder »
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies