Holleeder zaak

Op 5 februari 2018 is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder aangevangen. De zaak dient bij de rechtbank in Amsterdam. Holleeder wordt in die zaak bijgestaan door onze kantoorgenoten Sander Janssen en Robert Malewicz. Gezien de grote media aandacht voor deze zaak en al hetgeen daar in de afgelopen jaren door diverse partijen over naar buiten is gebracht zullen voor die zaak relevante verklaringen, processtukken of andere informatie op deze pagina worden gepubliceerd wanneer dat naar het oordeel van de verdediging bijdraagt aan een juiste beeldvorming van de gang van zaken in en rond deze strafzaak.

“De zaak Holleeder uitgelicht: nieuws, relevante ontwikkelingen en verklaringen.”
06 december 2018

Overlevering. Hoe verloopt de overleveringsprocedure na een Europees aanhoudingsbevel ook alweer?

Voor het Advocatenblad schreven strafrechtadvocaten Ben Polman en Melissa Slaghekke een bijdrage over de Nederlandse overleveringsprocedure. Een informatieve bijdrage met een korte schets van de overleveringsprocedure. Lees de bijdrage...
Lees verder ››
06 september 2018

Opheffingsverzoek in de zaak Enclave (de moord op Willem Endstra)

Op donderdag 6 september jl hebben de raadslieden van Willem Holleeder de rechtbank gevraagd de voorlopige hechtenis in de zaak Enclave (de moord op Willem Endstra) op te heffen. Net als bij het vorige opheffingsverzoek terzake de moord op Cor van Hout publiceren wij gezien het nog lopende onderzoek uit de pleitnotitie alleen de inleiding en de conclusie. Deze vindt u hier....
Lees verder ››
04 september 2018

Pleidooi bij Hoge Raad in Passage

Op dinsdag 4 september 2018 heeft Sander Janssen bij de Hoge Raad gepleit in het kader van het ingestelde cassatieberoep in de Passage-zaak. Voor de liefhebber; de hele pleitnotitie van die bijzondere bijeenkomst....
Lees verder ››
14 juni 2018

Verzoek de voorlopige hechtenis in de zaak “Viool” op te heffen

Vandaag hebben Sander Janssen en Robert Malewicz de Rechtbank in Amsterdam gevraagd de voorlopige hechtenis van Willem Holleeder in de zaak Viool, dit is de moord op Cor van Hout en Robert ter Haak, op te heffen. In het uitgebreid toegelichte verzoek is een groot aantal bewijsmiddelen gedetailleerd besproken. Omdat het onderzoek in de zaak Holleeder de rest van jaar nog door zal gaan zullen wij voor dit moment alleen het eerste deel en de […]

...
Lees verder ››
27 maart 2018

De verdediging van Willem Holleeder bij DWDD

Sander Janssen aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk De ontwikkelingen in het Holleeder proces hebben Sander Janssen en Robert Malewicz toch doen besluiten aan te schuiven bij DWDD. Dit tegen eerdere berichtgeving in. Echter de recente ontwikkelingen vragen om een reactie. En wel van de verdediging zelf.

...
Lees verder ››
23 maart 2018

Onthouding van processtukken

Pleitnotitie onthouding stukken en voorhouden geluidsfragmenten Op de zitting van het Holleeder proces, maandag 11 maart jl., heeft getuige Astrid Holleeder verklaard meer en andere opgenomen gesprekken boven water te hebben gehaald welke zij aan het Openbaar Ministerie zou hebben overhandigd. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat de betreffende opnamen worden uitgewerkt en dat het Openbaar Ministerie delen daarvan wil laten horen bij gelegenheid van het voortgezet verhoor van deze getuige vandaag op de [...]...
Lees verder ››
12 maart 2018

Vragen aan Officieren van Justitie

Op 8 maart jl. heeft het Openbaar Ministerie een proces-verbaal verstrekt betreffende de, voorafgaand aan de voortzetting van de verhoren van de getuige Sonja Holleeder in februari 2017, kennelijk overeengekomen afdoeningsbeslissing. Het proces-verbaal vermeldt niet eens zo heel erg samengevat dat sprake zou zijn van onbekende nieuwe strafbare feiten die met een strafbeschikking zijn afgedaan. Met de getuige zijn geen afspraken gemaakt over de inhoud van haar verklaringen, aldus het proces-verbaal van officier van justitie […]

...
Lees verder ››
23 februari 2018

OM moet meer informatie geven over afspraken met getuige Sonja Holleeder.

In de strafzaak tegen Willem Holleeder heeft de verdediging afgelopen dinsdag, tijdens het verhoor van getuige Sonja Holleeder, gevraagd om meer informatie over de overeenkomst tussen getuige Sonja Holleeder en het OM.

...
Lees verder ››
19 februari 2018

Achter gesloten deuren

Op de zitting van maandag 19 februari 2018 heeft de advocaat van de getuigen Astrid Holleeder, Sonja Holleeder en Sandra den Hartog de rechtbank gevraagd de verhoren van deze getuigen achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Pleitnotities Holleeder zaak Daarmee zouden die verhoren niet openbaar zijn voor publiek en voor de pers. Namens de heer Holleeder hebben zijn advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz zich daartegen verzet aan de hand van deze pleitnotities

...
Lees verder ››
05 februari 2018

Pleitnotities van de openingszitting

Vandaag is in de rechtbank in Amsterdam de inhoudelijke behandeling van het proces tegen Willem Holleeder gestart. Sander Janssen en Robert Malewicz staan de heer Holleeder bij is dit proces. Opening statement Holleeder proces 5 februari 2018 Vandaag vangt ruim drie jaar na de aanhouding van Willem Holleeder de inhoudelijke behandeling van zijn zaak aan. Een periode waarin achter de schermen veel is gebeurd en hard is gewerkt door alle partijen. Er zijn verklaringen afgelegd zowel door Holleeder als […]

...
Lees verder ››
30 januari 2018

Holleeders dossiervreters

Voorafgaand aan de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder op 5 februari aanstaande publiceerde de Volkskrant op 29 januari 2018 een profielschets van strafrechtadvocaten en partners van Cleerdin & Hamer, Sander Janssen en Robert Malewicz. Frank van Zijl interviewde een aantal bekende strafrechtadvocaten over dit verdedigingsduo.   Lees het krantenartikel

...
Lees verder ››
Cookie settings
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken
Cookie Policy
Cookie Settings
Accepteer Cookies