Op 5 februari 2018 is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder aangevangen bij de rechtbank in Amsterdam. Holleeder wordt in die zaak bijgestaan door onze kantoorgenoten Sander Janssen en Robert Malewicz. Gezien de grote media aandacht voor deze zaak en al hetgeen daar in de afgelopen jaren door diverse partijen over naar buiten is gebracht zullen voor die zaak relevante verklaringen, processtukken of andere informatie op deze pagina worden gepubliceerd wanneer dat naar het oordeel van de verdediging bijdraagt aan een juiste beeldvorming van de gang van zaken in en rond deze strafzaak.

Sander Janssen & Robert Malewicz | Cleerdin & Hamer advocaten

De zaak Holleeder uitgelicht

Nieuws, relevante ontwikkelingen en verklaringen.