Op 5 februari 2018 is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder aangevangen bij de rechtbank in Amsterdam. Holleeder wordt in die zaak bijgestaan door onze kantoorgenoten Sander Janssen en Robert Malewicz. Gezien de grote media aandacht voor deze zaak en al hetgeen daar in de afgelopen jaren door diverse partijen over naar buiten is gebracht zullen voor die zaak relevante verklaringen, processtukken of andere informatie op deze pagina worden gepubliceerd wanneer dat naar het oordeel van de verdediging bijdraagt aan een juiste beeldvorming van de gang van zaken in en rond deze strafzaak.

Sander Janssen & Robert Malewicz | Cleerdin & Hamer advocaten

De zaak Holleeder uitgelicht

Nieuws, relevante ontwikkelingen en verklaringen.

11 november 2019

Verdediging van Willem Holleeder in hoger beroep

 Na het bijzonder teleurstellende vonnis van de Rechtbank Amsterdam heeft de verdediging zich beraden op de wijze waarop de rechtsbijstand in dit hoger beroep vorm gegeven zou moeten worden. Daarbij is onder andere aan de orde gekomen dat ... Lees hier het volledige persbericht
Lees verder »
20 augustus 2019

Persbericht pro forma zitting 21 augustus 2019

Rotterdam / Amsterdam, 20 augustus 2019 Het eerste moment dat in een strafproces op het vonnis van de rechtbank kan worden gereageerd is de zogenoemde appelmemorie. Daarin geeft een verdachte / de verdediging aan waarom de verdachte in hoger beroep wil gaan, welke verzoeken binnen het kader van dat hoger beroep aan het gerechtshof voorgelegd [...]
Lees verder »
04 juli 2019

Uitspraak zaak Holleeder

Vandaag is de uitspraak in de zaak Holleeder. U kunt mr Sander Janssen volgen op Twitter voor het laatste nieuws: https://twitter.com/sanderja
Lees verder »
26 april 2019

Holleeders onderwereld

Naar aanleiding van de verschijning van het boek 'Holleeders onderwereld' van journalist Wim van de Pol krijgen wij vragen over onze medewerking aan de totstandkoming van dat boek. Om uit te leggen waarom wij in deze fase van het proces tegen Willem Holleeder die medewerking hebben verleend heb ik het voorwoord bij dit boek mogen [...]
Lees verder »
26 maart 2019

Sander Janssen in DWDD

Gezien de vergaande kwalificaties die het Openbaar Ministerie in repliek heeft gemeend te moeten gebruiken is besloten het eerdere gesprek dat Sander Janssen bij DWDD had en waarin hij onder andere zijn standpunt over Astrid Holleeder heeft uitgelegd online te zetten zodat daar desgewenst kennis van kan worden genomen:
Lees verder »
15 maart 2019

Vrijspraak gevraagd van de feiten waarvan Willem Holleeder wordt beschuldigd

Op vrijdag 15 maart hebben advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz hun 5 dagen durend pleidooi afgerond en hebben de rechtbank gevraagd Willem Holleeder vrij te spreken van de feiten waarvan hij wordt beschuldigd. De afsluiting van het pleidooi waarin zij dat hebben gedaan is hier te lezen
Lees verder »
07 maart 2019

Eindpleidooi van de zaak Holleeder is begonnen.

Op donderdag 7 maart 2019 is de verdediging van Willem Holleeder begonnen met het eindpleidooi in zijn zaak, dat vijf dagen zal duren. De opening van dat pleidooi kunt u hier lezen.

Lees verder »
06 september 2018

Opheffingsverzoek in de zaak Enclave (de moord op Willem Endstra)

Op donderdag 6 september jl hebben de raadslieden van Willem Holleeder de rechtbank gevraagd de voorlopige hechtenis in de zaak Enclave (de moord op Willem Endstra) op te heffen. Net als bij het vorige opheffingsverzoek terzake de moord op Cor van Hout publiceren wij gezien het nog lopende onderzoek uit de pleitnotitie alleen de inleiding [...]
Lees verder »
04 september 2018

Pleidooi bij Hoge Raad in Passage

Op dinsdag 4 september 2018 heeft Sander Janssen bij de Hoge Raad gepleit in het kader van het ingestelde cassatieberoep in de Passage-zaak. Voor de liefhebber; de hele pleitnotitie van die bijzondere bijeenkomst.
Lees verder »
14 juni 2018

Verzoek de voorlopige hechtenis in de zaak “Viool” op te heffen

Vandaag hebben Sander Janssen en Robert Malewicz de Rechtbank in Amsterdam gevraagd de voorlopige hechtenis van Willem Holleeder in de zaak Viool, dit is de moord op Cor van Hout en Robert ter Haak, op te heffen. In het uitgebreid toegelichte verzoek is een groot aantal bewijsmiddelen gedetailleerd besproken. Omdat het onderzoek in de zaak […]

Lees verder »