Home ยป Handel, Transport en Logistiek (HTL)

Handel, Transport en Logistiek (HTL)

In de transport en logistiek, de dynamische wereld van het vervoer, gaan goederen en vervoersactiviteiten in een vlot tempo door diverse schakels van de logistieke dienstverlening van A naar B.

Op verschillende moment en op diverse plekken in die logistieke keten kunnen problemen ontstaan, zich hiaten in contractvoorwaarden voordoen, schade aan de lading optreden en verkeers- of bedrijfsongevallen gebeuren. Ladingbelanghebbenden, vervoerders en logistieke dienstverleners hebben er allemaal belang bij dat goederen zo goed en snel mogelijk worden vervoerd, opgeslagen en overgeslagen.

Advocaten handel, transport en logistiek

Cleerdin & Hamer Advocaten adviseert vervoerders en logistieke dienstverleners hierover en procedeert, op basis van het vervoerrecht waar die partijen in de transport en logistieke branche mee te maken hebben. De verschillende hoedanigheden en rollen die partijen in de logistieke keten innemen, maken dat belangen, rechten en plichten van een partij in die keten per vervoersopdracht kunnen wisselen. Het is daarom steeds van belang goed advies in te winnen en bijstand te krijgen die past bij die verschillende posities die partijen kunnen innemen in het gehele logistieke proces.

Sterke keten met rechtsbijstand

Onze verkeersstrafrechtsectie verleent bovendien al jaren rechtsbijstand aan de grootste transportondernemingen van Nederland. Op dit moment vallen ongeveer 4.000 beroepschauffeurs onder onze sectie. Wij bevinden ons daarom middenin de logistieke keten. Bij goed en veilig transport hoort wat ons betreft gespecialiseerde rechtsbijstand.

Verkeersstrafrecht

 • Bijstand van beroepschauffeurs en transportondernemingen voorafgaand, tijdens en na afloop van (politie)verhoren en zittingen bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad.
 • Bijstand van ondernemingen in de logistieke keten n.a.v. een bedrijfsongeval (waar de inspectie SZW onderzoek doet)

Vervoersrecht

 • Een SLA opgesteld waarbij in onder aanneming in de logistieke keten een vervoerder werd ingeschakeld door een logistiek dienstverlener;
 • Gerechtelijke procedures over schades aan goederen / zaken die zijn kwijt geraakt, vaak buiten verzekeringsdekking;
Helpdesk
 • Incasso incl leggen van beslag;
 • Advies over te hanteren voorwaarden voor een logistiek dienstverlener en het opstellen ervan;
 • leveranciersovereenkomsten opstellen;
 • advies over Incoterms;
 • leggen van beslag (aan de ketting leggen van) op schepen en van een vliegtuig ter bewaring van verhaal i.v.m. incasso;
 • verantwoordelijkheid vaststellen van de expediteur t.o.v .de afhandelaar en de vervoerder voor betalen vervoerskosten

Ondernemingsrecht

 • Fusies en overnames
 • Samenwerkingsverbanden
 • Structuren
 • Algemene voorwaarden;
 • E commerce;
 • Distributie- en agentuurovereenkomsten opstellen;
 • Franchise overeenkomsten opstellen

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.