Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: forse ontnemingsvordering van tafel | Cleerdin & Hamer Advocaten

Gratie verleend

22 februari 2018

Deze week verleende Zijne Majesteit de Koning gratie aan een cliënt die wordt bijgestaan door mr. Van Leusden. In 2015 veroordeelde de Duitse strafrechter cliënt tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar. Kort na de veroordeling is cliënt in detentie door een medegedetineerde aangevallen en zwaar mishandeld. Zijn letsel is dermate ernstig dat detentie hem bijzonder zwaar valt. Die (nieuwe) omstandigheden maken dat 1,5 jaar gevangenisstraf wordt kwijtgescholden. Daarmee wordt recht gedaan aan de nieuwe detentieomstandigheden.

De kans op succes in een gratieprocedure is klein. Dat hangt ermee samen dat in zo’n procedure alleen nieuwe omstandigheden van voldoende gewicht tellen.

Zoekt u een gespecialiseerd advocaat voor een gratieprocedure of meer informatie over die procedure? Lees verder

Recente berichten