Home » Gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheid

Gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheid

Vanaf 1 september 2018 treedt mw. mr. G.S. Jongstra (Sigriet) bij ons in dienst. Ze is in 1993 afgestudeerd in de richtingen Strafrecht en Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Inmiddels is zij gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidszaken en letselschadekwesties

Zij gaat zich bezig houden met aansprakelijkheidszaken en letselschadekwesties. Voor Cleerdin & Hamer advocaten is dit een nieuw rechtsgebied, maar voor Sigriet bepaald niet. Al ruim 20 jaar is ze werkzaam binnen dit rechtsgebied. Eerst bij een grote verzekeraar en later bij diverse gespecialiseerde kantoren. Gedurende haar loopbaan volgde ze diverse specialisatie-opleidingen. Ze beschikt aldus over een zeer ruime ervaring en expertise. Sigriet zal uitsluitend slachtoffers c.q. benadeelden bijstaan. Ze streeft naar volledige vergoeding van de schade en betaling van maximaal smartengeld. Haar aanpak is praktisch en oplossingsgericht, met heldere afspraken en open communicatie.

Letselschade manifesteert zich in heel diverse situaties. U kunt letsel o.a. oplopen:

  • In het verkeer;
  • Tijdens het sporten;
  • Op het werk;
  • Tengevolge van een medische behandeling;
  • Door toedoen van een dier;
  • Door een geweldsmisdrijf.

Door het letsel kunnen tijdelijke of zelfs blijvende beperkingen het leven van het slachtoffer flink veranderen.

Besluit Vergoeding van Affectieschade

Het letsel kan niet alleen diep ingrijpen in het leven van een slachtoffer maar ook in dat van diens naasten of, in geval van overlijden, nabestaanden. Per 1 januari 2019 treedt het Besluit Vergoeding van Affectieschade in werking en is er eindelijk ook financiële genoegdoening voor anderen dan alleen het slachtoffer.

In welke situaties heeft u een letselschadeadvocaat nodig?

Indien u lichamelijk of psychisch letsel oploopt door toedoen van een derde, kan de schade fors zijn. De discussie over de aansprakelijkheid kan soms dusdanig complex zijn dat er geprocedeerd moet voordat een wederpartij bereid is de schade te vergoeden.  In het schaderegelingstraject dat volgt, kunnen juridische kwesties opnieuw tot problemen leiden. Het is vaak een ongelijke strijd tegenover een grote verzekeraar. Waarbij het slachtoffer niet weet waar hij/zij recht op heeft. In die strijd is goede juridische bijstand door een letselschadeadvocaat die het klappen van de zweep kent, onontbeerlijk. In de meeste gevallen is de bijstand door een letselschadeadvocaat zelfs geheel kosteloos. Aangezien deze kosten deel uit maken van de schade en dus ook vergoed moeten worden door de aansprakelijk partij.

Letselschade verhalen

Ook slachtoffers van een geweldsmisdrijf kunnen hun letselschade verhalen. Zij kunnen zich voegen als benadeelde partij in het strafproces. In dit traject kan onze letselschadeadvocaat u volledig bijstaan zodat de vordering op de meest optimale wijze wordt voorgelegd aan de rechter(s).  U staat er niet alleen voor.

Recht op schadevergoeding?

Twijfelt u of u aanspraak kan maken op schadevergoeding?

Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis!

DEEL OP:
Recente berichten
Nieuw-standpunt-DUO-lening | Cleerdin & Hamer advocatenVoornaam wijzigen | Cleerdin & Hamer advocaten