Home » Gerechtelijke incasso

Gerechtelijke incasso

Wij zijn allen in ons leven meermalen schuldeiser en schuldenaar. Rechten worden gerespecteerd, verplichtingen nagekomen. Veruit de meesten van ons houden zich aan die regels.

Zakelijk of privé, niemand is te benijden als diens schuldenaar de gemaakte betaalafspraken niet nakomt. Hoe krijg je je geld? Kan het zonder de rechter? Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?

Bewijs voor schuldeiser

Eén van de problemen die de schuldeiser in de praktijk nogal eens wat problemen oplevert, is het bewijs. Schuldenaren beroepen zich op allerlei smoesjes, trucs en andere uitvluchten. Uiteraard om niets te hoeven betalen of om tijd te winnen.

Deurwaarde voor schuldenaar

Als schuldenaar ben je evenmin te benijden als opeens die vriend, bank, leverancier al de vorderingen opeist en niet bereid is nog enige ruimte te geven om de afspraken na te komen, ook al doet de schuldenaar zijn best en wordt de nakoming aangeboden, alleen niet op dit moment. De schuldenaar ziet nogal eens een onvriendelijke schuldeiser, soms vertegenwoordigd door een deurwaarder, aan de eigen deur, die de verplichtingen komt opeisen op een moment dat de schuldenaar heel graag zou willen betalen, maar dat niet kan.

Schulden binnen vriendschappen en familie

Binnen vriendschappen en familie leveren onderlinge schulden nogal eens wat ellende op, ieder van ons kent wel een spreekwoord over het lenen van geld aan familie of vrienden. Toch zal dat blijven gebeuren. Die zaken zijn goed onderling te regelen, alleen op het moment dat de afgesproken prestatie van terugbetalen uitblijft, zal er toch een gedwongen traject al dan niet gevolgd door een gerechtelijke incasso gevolgd moeten worden.

Bedrijfsmatige schulden

Bij bedrijfsmatige schulden, waar de ondernemer voor het geld een zaak geleverd heeft, werk heeft gedaan, een opdracht heeft uitgevoerd en de opbrengst nodig heeft voor bedrijfsvoering en levensonderhoud, kunnen oplopende debiteurenstanden en de wijze waarop gerechtelijke incasso wordt aangepakt het verschil uitmaken tussen voortbestaan of faillissement van een onderneming. Dat kan heel spoedeisend zijn.

Helpdesk

Ons kantoor staat met de cliënt een praktische aanpak voor. Een stap naar de rechter is, als het nodig is, heel snel te maken. De kosten die de overheid aan de eiser en gedaagde daarvoor vraagt, stijgen snel. Procederen kan duur zijn en is trager dan gewenst. Een uitspraak kan wel eens te laat komen, er zijn dan geen verhaalsmogelijkheden meer.

Vorderingen en schulden

Wij menen dat cliënten ten eerste eigenaar zijn van de eigen vorderingen en schulden en daarbij horende problemen, en vaak zelf het beste een aanpak kunnen voorstellen die het beste resultaat snel naderbij kan brengen.

Met onze specifieke deskundigheid op gebied van gerechtelijke incasso, insolventie, faillissement, schuldsanering en het totstand brengen van minnelijke regelingen die de beste garantie op betalen inhouden, zullen wij u graag van dienst zijn, tegen redelijke kosten, waarbij fixed fees, variabele tarieven en abonnementsvarianten mogelijk zijn.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Onderwerpen

    Logo Cleerdin & Hamer

    Ondernemingsrecht advocaten