Zorgfraude is de verzamelnaam voor alle fraude met zorggelden. De strafrechtelijke aanpak van zorgfraude is een van de speerpunten in het beleid van het Openbaar Ministerie. Fraude met zorggelden kent vele verschijningsvormen. Denk bijvoorbeeld aan de veelvoorkomende verdenking dat valselijk en op onjuiste gronden een persoonsgebonden budget (PGB) is aangevraagd. Daarnaast valt te denken aan zorgaanbieders die volgens het Openbaar Ministerie niet uitgevoerde behandelingen wel zouden hebben gedeclareerd of zorgaanbieders die behandelingen voor  hogere bedragen hebben gedeclareerd dan die in werkelijkheid hebben gekost. 

In de regel treden toezichthouders als de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) zelf bestuurlijk op tegen de vermeende niet-naleving van de regelgeving die aan hun toezicht is onderworpen. In de praktijk merken wij echter dat het Openbaar Ministerie steeds vaker strafrechtelijk ingrijpen noodzakelijk vindt, met als voornaamste onderbouwing de impact van  dit soort fraude op de maatschappij.

In het merendeel van  deze zaken bestaat de verdenking vanuit het Openbaar Ministerie uit de strafbare feiten valsheid in geschrifte, oplichting en/of witwassen. Strafzaken met betrekking tot zorgfraude zijn door de aard – denk bijvoorbeeld aan het medisch beroepsgeheim – vaak complexe zaken. Het is derhalve van groot belang dat u in een vroegtijdig stadium contact opneemt met een advocaat. Wij denken graag met u mee over vraagstukken dienaangaande.

Ondernemingsstrafrecht advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Robbert Jonk Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontnemingsrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Patrick van der Meij Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
  • Sabine Pijl Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Melissa Slaghekke Strafrecht, Financieel Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Uit- en overleveringsrecht
  • Maike Bouwman Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Uit- en overleveringsrecht & Jeugdrecht