Hypotheekfraude is de verzamelnaam van fraude die samenhangt met het verkrijgen van een hypotheek. De verdenking kan zijn dat een hypotheek is verkregen op basis van valse informatie, bijvoorbeeld een onjuiste of nagemaakte werkgeversverklaring of loonstrook.

Het Openbaar Ministerie zal dan hoogstwaarschijnlijk willen vervolgen wegens de verdenking van valsheid in geschrifte. Het komt regelmatig voor dat deze verdenking gepaard gaat met een verdenking van witwassen en oplichting.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen wegens hypotheekfraude worden vervolgd. Voor een veroordeling kan de rechter bij natuurlijke personen – naast een geldboete en een taakstraf – een gevangenisstraf opleggen. In geval van een veroordeling spelen voor de vraag welke straf de rechter oplegt allerlei factoren een rol, bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder het feit is begaan, de mate waarin de verdachte door de overtreding voordeel heeft verkregen en de mate waarin door de gedraging het vertrouwen in de markt is geschaad.

Helpdesk

Gelet op de (mogelijk) verregaande consequenties is het van groot belang in een vroegtijdig stadium een advocaat te raadplegen. Onze advocaten denken graag mee met u over vraagstukken die zien op een verdenking wegens hypotheekfraude.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.