Btw-fraude carrousel

Van btw-fraude kan sprake zijn indien een particulier of een onderneming om financieel voordeel te verkrijgen opzettelijk verkeerde informatie heeft opgegeven aan de Belastingdienst in het kader van de aangifte omzetbelasting.

Het betreft misbruik van regelingen waarbij bijvoorbeeld geen btw wordt afgedragen, terwijl dat wel verplicht is. Veel voorkomend is een zogenoemde “btw-carrouselfraude”, waar een particulier of onderneming geen btw afdraagt aan de Belastingdienst, maar de btw wel in rekening brengt bij zijn afnemers. Ook indien u als ondernemer niet opzettelijk verzuimt  btw af te dragen, loopt u toch het risico betrokken te raken bij een strafrechtelijk onderzoek, zowel via afnemers als leveranciers. Alleen indien u kunt aantonen dat u te goeder trouw heeft gehandeld en heeft getracht te voorkomen dat u betrokken raakte bij die btw-fraude, heeft u een kans strafrechtelijk aansprakelijkheid te ontlopen.

Het aanpakken van btw-fraude is een speerpunt van het Openbaar Ministerie, zo volgt onder meer uit de Veiligheidsagenda 2015-2018, waarin het Openbaar Ministerie en  opsporingsinstanties als de FIOD hebben afgesproken de opsporing van btw-fraude te intensiveren. Wij signaleren een toegenomen en hardere aanpak van deze vorm van fraude.

Vervolging van btw-fraude vindt veelal plaats op grond van artikel 69 van de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR), waarin onder meer strafbaar is gesteld het opzettelijk niet, onjuist of onvolledig doen van belastingaangifte.

Helpdesk

Onder de brede reikwijdte van deze strafbepaling kunnen vele vormen van fraude met belastinggelden vallen. Ook vindt vervolging plaats via strafbare feiten als oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. In dit soort zaken wordt door het Openbaar Ministerie vaak ook een ontnemingsprocedure ingezet om het vermeende wederrechtelijk verkregen voordeel af te nemen.

Mede gelet op deze (mogelijk) verregaande consequenties is het van groot belang in een vroegtijdig stadium een advocaat te raadplegen. We denken graag mee met u over vraagstukken met betrekking tot vermeende btw-fraude en het voorkomen van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.