Het bijzonder strafrecht kent via de Wet Economische Delicten (WED) zelf ook vele uiteenlopende strafbaarstellingen, zoals die uit het milieustrafrecht. Het gaat om strafbaarstellingen die niet zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, maar in de zogenoemde bijzondere wetten. De meeste verschijningsvormen van fraude worden ook tot het bijzonder strafrecht gerekend. Een bijzondere wet beslaat doorgaans voorschriften met een specifiek thema, zoals de Wet Milieubeheer, de Douanewet en de Geneesmiddelenwet, waarvan de overtreding wordt gesanctioneerd via de WED.

Ondernemingsstrafrecht advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Robbert Jonk Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontnemingsrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Patrick van der Meij Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
  • Sabine Pijl Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Melissa Slaghekke Strafrecht, Financieel Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Uit- en overleveringsrecht
  • Maike Bouwman Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Uit- en overleveringsrecht & Jeugdrecht