Wat in het dagelijks spraakgebruik wel wordt aangeduid als ‘fraude’, kent in de strafrechtelijk juridische zin vele verschillende en uiteenlopende verschijningsvormen. Onze advocaten zijn vanwege hun expertise en wijdverbreide praktijk goed bekend met al deze strafbare feiten en de samenhangende procedures. Dat loopt uiteen van ‘merkenfraude’ tot ‘vleesfraude’. Hun brede ervaring in het commune strafrecht is bovendien onmisbaar.

Bijzonder strafrecht en samenhangende procedures

In de handhaving van het bijzonder strafrecht (ook wel financieel-economisch strafrecht genoemd) wordt door het Openbaar Ministerie, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten als de FIOD, de ILT-IOD, de NVWA en de Inspectie SWZ, vaak teruggegrepen op strafbaarstellingen van strafbare feiten als valsheid in geschrifte (art. 225 e.v. Sr), oplichting (art. 326 Sr) en witwassen (art. 420bis e.v. Sr).

Wet Economische Delicten

Veel voorkomende vormen van fraude zijn beleggingsfraude, belastingfraude (waaronder Btw-fraude), faillissementsfraude, hypotheekfraude en zorgfraude (ook wel ‘uitkeringsfraude’ genoemd). Het bijzonder strafrecht kent via de Wet Economische Delicten zelf ook vele uiteenlopende strafbaarstellingen, zoals die uit het milieustrafrecht. Een strafrechtelijke vervolging voor al deze feiten gaat vaak gepaard met een ontnemingsprocedure, waarin het Openbaar Ministerie het vermeende wederrechtelijk verkregen voordeel tracht af te pakken.

Ondernemingsstrafrecht advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Robbert Jonk Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontnemingsrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Patrick van der Meij Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
  • Sabine Pijl Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Melissa Slaghekke Strafrecht, Financieel Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Uit- en overleveringsrecht
  • Maike Bouwman Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Uit- en overleveringsrecht & Jeugdrecht