Home » Financieel economisch strafrecht » Strafbare feiten en samenhangende procedures

Strafbare feiten en samenhangende procedures

Wat in het dagelijks spraakgebruik wel wordt aangeduid als ‘fraude’, kent in de strafrechtelijk juridische zin vele verschillende en uiteenlopende verschijningsvormen. Onze advocaten zijn vanwege hun expertise en wijdverbreide praktijk goed bekend met al deze strafbare feiten en de samenhangende procedures. Dat loopt uiteen van ‘merkenfraude’ tot ‘vleesfraude’. Hun brede ervaring in het commune strafrecht is bovendien onmisbaar.

Onderscheid door een persoonlijke benadering

Wij onderscheiden ons van andere kantoren door een praktische insteek. Maar ook door een persoonlijke benadering en onze tarieven. Onze ‘huisstijl’ is dat we u een concreet arbeidsrecht advies geven. Aan lange juridische epistels zonder duidelijke conclusie hebben de meeste van onze cliënten geen behoefte.

Ons werk doen wij zelf. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Geregeld horen wij van mensen die er achteraf achterkomen dat het eigenlijke werk niet is gedaan door de arbeidsrecht advocaat met wie ze gesproken hebben. Maar wel door een hen onbekende stagiaire. Wij werken onderling veel samen, maar nemen altijd onze eigen verantwoordelijkheid.

Scherp door interne en externe opleiding

Specialist word je door het volgen van de juiste postacademische opleidingen. We blijven scherp door interne en externe opleidingen. Daarnaast bespreken we regelmatig de meest recente ontwikkelingen aan de hand van jurisprudentie. Zo ook op het gebied van arbeidsrecht.

Bijzonder strafrecht en samenhangende procedures

In de handhaving van het bijzonder strafrecht (ook wel financieel-economisch strafrecht genoemd) wordt door het Openbaar Ministerie, de politie en de bijzondere opsporingsdiensten als de FIOD, de ILT-IOD, de NVWA en de Inspectie SWZ, vaak teruggegrepen op strafbaarstellingen van strafbare feiten als valsheid in geschrifte (art. 225 e.v. Sr), oplichting (art. 326 Sr) en witwassen (art. 420bis e.v. Sr).

Wet Economische Delicten

Veel voorkomende vormen van fraude zijn beleggingsfraude, belastingfraude (waaronder Btw-fraude), faillissementsfraude, hypotheekfraude en zorgfraude (ook wel ‘uitkeringsfraude’ genoemd). Het bijzonder strafrecht kent via de Wet Economische Delicten zelf ook vele uiteenlopende strafbaarstellingen, zoals die uit het milieustrafrecht. Een strafrechtelijke vervolging voor al deze feiten gaat vaak gepaard met een ontnemingsprocedure, waarin het Openbaar Ministerie het vermeende wederrechtelijk verkregen voordeel tracht af te pakken.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.