De officier van justitie kan de strafzaak tegen een verdachte uiteraard ook doorzetten, door over te gaan tot dagvaarden. Het dagvaarden brengt met zich dat een strafrechter bij de zaak wordt betrokken die uiteindelijk vonnis zal wijzen. De officier van justitie kiest ingegeven door de ernst en de complexiteit van de zaak en door afwegingen rondom de hoogte van de te vorderen (gevangenis)straf voor het aanbrengen van de zaak bij de meervoudige kamer dan wel bij de politierechter.

De advocaat zal zich in geval van een dagvaarding stellen als aanspreekpunt voor justitie, zodat geen oproepingen worden gemist. Uiteraard is een gedegen inhoudelijke voorbereiding van de zaak en een optimale verdediging ter zitting met het inschakelen van onze strafrechtspecialisten verzekerd. Aan de hand van het dossier zal indien dat voor de hand ligt tijdig en uitgebreid gemotiveerd een lijst met onderzoekswensen worden ingediend om de verdediging zo goed mogelijk in staat te stellen de zaak in uw voordeel te doen beslechten.

Ondernemingsstrafrecht advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Robbert Jonk Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontnemingsrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Patrick van der Meij Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
  • Sabine Pijl Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Melissa Slaghekke Strafrecht, Financieel Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Uit- en overleveringsrecht
  • Maike Bouwman Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Uit- en overleveringsrecht & Jeugdrecht