Namens het Openbaar Ministerie beslist de officier van justitie op welke wijze een strafrechtelijke verdenking wordt afgedaan. Feitelijk zijn er drie verschillende mogelijkheden voor afdoening van verdenking, te weten het seponeren van de zaak, het buitengerechtelijke afdoen en het dagvaarden. Aan de hand van het inhoud van het dossier, met daarin eventueel de verklaring die u als verdachte of namens de verdachte onderneming heeft afgelegd tijdens het verhoor bij de politie of de bijzondere opsporingsdiensten, wordt de keuze gemaakt tussen deze mogelijkheden voor afdoening van verdenking. Onze strafrechtspecialisten zullen altijd trachten deze vervolgingsbeslissing in die vroege fase van het strafproces in uw belang bij te sturen of te beïnvloeden.

Ondernemingsstrafrecht advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Robbert Jonk Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Ontnemingsrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Patrick van der Meij Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Ontnemingsrecht
  • Sabine Pijl Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht & Uit- en overleveringsrecht
  • Melissa Slaghekke Strafrecht, Financieel Strafrecht, Jeugdstrafrecht, Uit- en overleveringsrecht
  • Maike Bouwman Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, Uit- en overleveringsrecht & Jeugdrecht