Golf element goud | Cleerdin & Hamer

Afstamming en gezag

Naamswijziging

De voor- en achternaam vormt een essentieel onderdeel van iemands identiteit. Welke voor- en achternaam iemand draagt wordt eigenlijk altijd voor diegene gekozen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand een naamswijziging wenst. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om de voor- en/of achternaam te laten veranderen.

Wijzigen of verbeteren

Het veranderen van een voor- en of achternaam kent veel vormen. Te denken valt aan het wijzigen, toevoegen, schrappen of verbeteren van een naam. Het is belangrijk om dit verschil goed te begrijpen omdat het wijzigen (waaronder toevoegen of schrappen van een naam) en het verbeteren van een naam op verschillende manieren geregeld dient te worden.

Verbeteren van de voor- of achternaam

Het komt wel eens voor dat een voor- of achternaam niet correct is gespeld in de geboorteakte en/of in de basisregistratie personen (BRP). In deze gevallen dient te worden aangetoond dat er sprake is van een kennelijke schrijf- of spelfout of kennelijke misslag.

Een verzoek tot verbetering van een kennelijke schrijf- of spelfout of kennelijke misslag van uw voornaam in de geboorteakte dient ingediend te worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een verzoek tot verbetering van de geboorteakte of de BRP is kosteloos en een advocaat inschakelen is niet verplicht.

Weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand uw verzoek tot verbetering van de voor- of achternaam? Dan kunt u uw verzoek tot verbetering binnen zes weken na de weigering van de ambtenaar voorleggen aan de rechtbank. In dat geval dient u wel een advocaat in te schakelen. Wij kunnen u daarin bijstaan.

Wijzigen van de voornaam

Onder bepaalde voorwaarden is het zowel voor volwassenen als voor minderjarigen (via hun wettelijk vertegenwoordigers) mogelijk om de voornaam of voornamen te laten wijzigen, schrappen of toevoegen. Het verzoekschrift tot voornaamswijziging dient door een advocaat ingediend te worden bij de rechtbank.

De wet stelt eisen aan het wijzigen, schrappen en toevoegen van een of meerdere voornamen. De eisen zijn voor meerder- en minderjagen hetzelfde. De nieuwe naam mag bijvoorbeeld niet ongepast zijn, maar ook moet er sprake zijn van zwaarwichtige redenen voor de gewenste voornaamswijziging.

Wanneer is er sprake van zwaarwichtige redenen? Dat staat niet in de wet en is overgelaten aan het oordeel van de rechter. Voorbeelden van zwaarwichtige redenen zijn bijvoorbeeld:

  • De betekenis die de voornaam in een andere taal heeft;
  • De betekenis die de voornaam vanwege een bepaalde religie heeft;
  • Een verwijzing naar bijvoorbeeld een familielid waar u juist een goede (toevoeging naam) of slechte band (schrapping naam) mee heeft;
  • Gepest worden vanwege de voornaam;
  • Psychisch lijden onder de voornaam;
  • Adoptie;

Omdat een verzoek tot voornaamswijziging door de rechter alleen wordt toegewezen als er sprake is van zwaarwegende belangen, is het belangrijk dat uw verzoek tot wijziging goed onderbouwd wordt en dat u hierbij goede rechtsbijstand heeft. Bij ons kunt u rekenen op die goede rechtsbijstand.