Home » Erkenning van een kind door een getrouwde man

Erkenning van een kind door een getrouwde man

Vanaf 1 april 2014 zal de wet met betrekking tot de erkenning van een kind door een getrouwde man wijzigen. Op dit moment bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat de erkenning door een man die getrouwd is met een ander dan de moeder, nietig is. Om de erkenning alsnog te kunnen realiseren, dient de man de rechtbank om een verklaring voor recht te verzoeken. Een man die een geregistreerd partnerschap heeft, kan het kind van een andere vrouw op dit moment wel zonder rechterlijke tussenkomst erkennen. Hetzelfde geldt voor een echtgenoot of een mannelijke geregistreerde partner die getrouwd is respectievelijk een geregistreerd partnerschap heeft met een andere man. Ook in dit geval is het mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter een kind te erkennen dat buiten die relatie wordt geboren.

De wetgever stelt dat er vanuit het oogpunt van gelijke behandeling geen goede reden is om de man die getrouwd is met een vrouw een andere positie te laten innemen. Dit heeft ertoe geleid dat de wet per 1 april 2014 wijzigt. Een man die is getrouwd met een vrouw hoeft geen verklaring voor recht meer te vragen aan de rechtbank. Hij kan zelf naar de gemeente om het kind van een andere vrouw te erkennen.

Het blijft wel noodzakelijk dat de moeder toestemming geeft om het kind te erkennen. Mocht de moeder haar toestemming weigeren, dan zal de man zich tot de rechtbank moeten wenden om vervangende toestemming voor de erkenning te krijgen. Dit geldt voor elke man, ongeacht of hij getrouwd is of niet.

DEEL OP:
Recente berichten