Home » Erfrecht  » Wat houdt een legaat in?

Wat houdt een legaat in?

Zodra u na uw overlijden een geldbedrag of een duidelijk omschreven erfstuk aan iemand wilt geven die geen erfgenaam is, of aan een goed doel wilt schenken, wordt dat een legaat genoemd. Met dit legaat wijst u een vorderingsrecht aan iemand of een instantie toe. Deze rechtspersoon heeft dan het recht zijn deel op te eisen bij de erfgenamen.

Testament en codicil

Om bezittingen aan de kerk na te laten werden vroeger legaten gebruikt. Dit was vastgesteld in een testament. Vandaag de dag worden vooral legaten opgenomen om een goede bekende of een goed doel te begunstigen. Wanneer het om een geldbedrag gaat kan dat per testament. Zodra het om goederen gaat kan dat per codicil. De nalatenschap zal lager uitpakken voor uw erfgenamen, omdat de legaten hierop in mindering worden gebracht. Ondanks dat het erfdeel van uw erfgenamen daardoor lager is, zijn zij verplicht uw wensen in te willigen.

Schulden in nalatenschap

Zodra er schulden zijn in uw nalatenschap, zullen deze eerst moeten worden voldaan. Indien uw nalatenschap een negatief saldo vertoont, kunnen uw wensen niet worden vervuld. Er is dus geen garantie dat uw legaat daadwerkelijk aan de legataris, begunstigde, wordt uitgekeerd. Een legataris hoeft, anders dan bij de erfgenamen, nooit voor schulden op te draaien.

Legataris

Het legaat komt te vervallen indien de legataris eerder is overleden dan u.

De waarde van het nalatenschap komt weer ten gunste van de erfenis. In een testament kunt u laten vastleggen dat, in zo’n geval, het legaat naar de familie van de legataris gaat. Over deze legaten zal erfbelasting moeten worden afgedragen, zodra de waarde ervan boven de vrijstelling uitkomt. Een legaat aanvaarden is geen verplichting. Een legataris kan het weigeren zonder consequenties.

Heeft u vragen over de juridische aspecten bij een legaat? Neemt u gerust contact met ons op. Wij kijken dan gezamenlijk hoe wij uw wensen kunnen vastleggen.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Erfrecht advocaten