Home » Erfrecht  » Verblijf in gemeenschappelijke woning

Verblijf in gemeenschappelijke woning

Bij een gehuwd stel mag de langstlevende, na het overlijden van de echtgenoot, in de gemeenschappelijke woning blijven wonen. Tenzij daar in een testament andere afspraken over gemaakt zijn. De overledene kan ook zijn echtgenoot onterven. In dat geval heeft deze echtgenoot nog wel het recht om te verblijven in de echtelijke woning. In ieder geval in de eerste 6 maanden kan de nog levende echtgenoot niet uit de woning worden gezet. Er kan uiteindelijk ook gevraagd worden om een definitieve vestiging van een vruchtgebruik. 

Samenwonend

Zodra een stel gaat samenwonen ligt dat anders. Voor samenwoners is het verstandig om een samenlevingscontract en een testament op te maken. In dat testament kan vastgelegd worden dat eventuele kinderen van de overleden partner niets kunnen opeisen zolang de langstlevende partner nog in leven is. Vanaf 2003 kan er ook een verblijvensbeding worden opgemaakt. Hierin wordt vastgelegd dat de langstlevende in het gezamenlijke huis mag blijven wonen, na overlijden van diens partner. Echter, indien één van de kinderen aanspraak wil maken op de legitieme portie, moet hetverblijvingsbeding worden gekort.

Overgangswet NBW

De Overgangswet NBW heeft regels opgesteld waarin het verblijvensbeding onder het oude recht is opgemaakt (voor 2003). Een legitimaris kan de vordering op zijn legitieme portie pas opeisen na het overlijden van de langstlevende partner. Hetzelfde geldt voor een verblijvensbeding van een andere levensgezel.

Dit moet dan via de notaris zijn vastgelegd in een notariële samenlevingsovereenkomst of andere notariële akte. Indien de overledene na 1 januari 2003 een testament heeft opgemaakt, waarin de opeisbaarheid niet expliciet is gewijzigd, is de vordering ook pas opeisbaar nadat de langstlevende is overleden. Cleerdin & Hamer advocaten kan u adviseren als er discussie is over de inhoud van een testament.  Zodat u daar, in een verdrietige periode, geen zorgen over hoeft te maken.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Erfrecht advocaten