Home » Erfrecht  » Langstlevende echtgenoot 

Langstlevende echtgenoot 

Sinds 2003 is het nieuwe erfrecht van kracht. Daardoor is de positie van de langstlevende echtgenoot aanzienlijk versterkt. Voor mensen die getrouwd zijn (of een geregistreerd partnerschap hebben) is het niet altijd noodzakelijk om de positie van de langstlevende te beschermen. Een testament is wel aan te raden voor samenwonenden. De langstlevende echtgenoot is gezamenlijk met de kinderen erfgenaam van de overledene. . Op basis van het erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot direct haar of zijn deel van de erfenis en daarnaast het vruchtgebruik van het deel dat toekomt aan de kinderen.  . De kinderen hebben dan dus  een vordering op de langstlevende echtgenoot.  Hierdoor kunnen de kinderen hun erfdeel pas opeisen zodra de langstlevende is overleden. Indien de langstlevende na het overlijden van de echtgenoot besluit dat de erfenis direct verdeeld moet worden onder de erfgenamen, kan de wettelijke verdeling ongedaan worden gemaakt. Hiervoor moet een notariële akte opgesteld worden.

Langstlevende onterven

In een huwelijk is het mogelijk om de langstlevende echtgenoot te onterven. Dit moet in een testament vastgelegd worden. De langstlevende behoudt dan wel  een aantal rechten. Hierdoor blijft de verzorging van de langstlevende gewaarborgd na overlijden van de echtgenoot. Zo heeft de langstlevende het recht om voor een periode van 6 maanden gebruik te blijven maken van de woning en inboedel. Tevens heeft hij/zij recht op vruchtgebruik van inboedel en huis, indien dit nodig is voor de eigen verzorging. Als dit vruchtgebruik niet voldoende is ten aanzien van de verzorging, kan er een verzoek gedaan worden aan de kantonrechter om van alle andere goederen het recht op vruchtgebruik te krijgen. Cleerdin & Hamer advocaten is hierin gespecialiseerd en kan u desgewenst bijstaan om het verzoek samen met u op te stellen.

Samenwonen en langstlevende

Anders dan bij een gehuwd stel, zijn samenwonenden geen erfgenaam van elkaar volgens het erfrecht. Voor toewijzing van gemeenschappelijke goederen, na overlijden van één van de partners, kan een verblijvingsbeding een oplossing zijn.

Indien ook privé goederen door de langstlevende geërfd moeten worden, is het beter een testament te laten opmaken. Hierin kunnen partners elkaar als volledig erfgenaam toewijzen. Cleerdin & Hamer overlegt altijd nauwkeurig met haar cliënten voordat een testament opgemaakt wordt. We spreken van een langstlevende testament, indien er kinderen aanwezig zijn. Hierbij zijn de rechten van de langstlevende vergelijkbaar met dat van een huwelijk. In het langstlevende testament kunnen meer specifieke bepalingen opgenomen worden. Bijvoorbeeld wanneer de kinderen hun vordering op het erfdeel geldend kunnen maken.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Erfrecht advocaten