Home » Erfrecht  » Executeur-testamentair

Executeur-testamentair

Tijdens het leven kan men één of meer executeur(s)- testamentair (hierna executeur) benoemen voor het afwikkelen van de nalatenschap (erfenis). Dit wordt vastgelegd in een testament. Deze executeur heeft 2 wettelijke taken na het overlijden van de erflater. Zo beheert hij de volledige nalatenschap en voldoet hij de schulden van de nalatenschap. De erflater (degen die overlijdt) kan in zijn testament kiezen om af te wijken van de wettelijke taken van de executeur. Hiermee kunnen specifieke taken aan de executeur opgelegd worden of worden de bevoegdheden beperkt. Zodra gewenst is dat een bepaalde rechtspersoon uw uitvaart regelt, kunt u een begrafenisexecuteur benoemen. Buiten de uitvaart mag deze executeur verder niets regelen. Indien niet wordt afgeweken van de wettelijke taken van de executeur in een testament en aanvaardt de executeur zijn benoeming, dan is hij verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis.

Zoals eerder vermeld beheert de executeur de nalatenschap. Hierbij maakt hij een zogenaamde boedelbeschrijving. Dat is een overzicht van alle bezittingen en schulden op de overlijdensdatum. De executeur hoeft de erfenis dus niet te verdelen. Dat doen de erfgenamen zelf nadat de taken van de executeur volbracht zijn.

Beheer van de nalatenschap

Om de erfenis goed te kunnen waarderen, moet de executeur bepaalde handelingen verrichten. Hierbij moet u denken aan het innen van eventuele vorderingen, de woning en inboedel laten taxeren, indien aanwezig zal de effectenportefeuille moeten worden verkocht, een bestaande onderneming zal beheert moeten worden en lopende abonnementen dienen opgezegd te worden. De erfgenamen staan hier buiten. Zij mogen dan ook geen zogenaamde beheers handelingen uitvoeren. De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen tijdens zijn taakvervulling. Ook voor zaken die uitgevochten moeten worden in de rechtbank.

Buiten de beheershandelingen, moet de executeur de schulden uit de erfenis voldoen. Niet alleen de schulden die zijn ontstaan voor het overlijden van de erflater, maar ook de schulden die zijn gemaakt tijdens het beheer van de executeur. Denk hierbij aan kosten lijkbezorging, kosten die door de executeur gemaakt moesten worden, incl. loon, successierechten voldoen, schulden uit legaten die op de erfgenamen rusten enz.

Beëindiging taken van de executeur

De executeur moet zijn taak volbrengen totdat zijn werk beëindigd is. Zodra hij zijn rol heeft aanvaard, kan hij niet meer terugtreden. Voordat hij de functie accepteert, moet hij goed beseffen waar hij aan begint. De taak van een executeur eindigt zodra hij zijn taken heeft voltooid. Indien de executeur zelf overlijdt eindigt zijn taak uiteraard  van rechtswege. De executeur kan ook  door de kantonrechter worden ontslagen. Nadat de executeur de goederen uit de erfenis heeft overgedragen aan de erfgenamen, is zijn beheer beëindigd. Tot die tijd blijft hij bevoegd de schulden van de erfenis te voldoen. Aan het einde van zijn taken dient de executeur rekening en verantwoording af te leggen. Deze rekening en verantwoording over het door hem gevoerde beheer, wordt aan degene gegeven die na hem tot beheer bevoegd is. Meestal zijn dat de erfgenamen van de erflater, maar het kan ook een volgend executeur of vereffenaar zijn. De verplichting van de executeur-testamentair eindigt, zodra er akkoord gegaan wordt op de rekening en verantwoording.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Erfrecht advocaten