Home » Erfrecht  » Bewind

Bewind

Indien het u rust geeft dat de zaken na uw overlijden goed geregeld worden en er sturing wordt gegeven aan het verloop van uw nalatenschap, zijn er 2 mogelijkheden. U kunt een executeur benoemen of een bewind instellen.

Wat houdt bewind in?

Op het moment dat u het geërfde vermogen of de erfgenaam wilt beschermen, kunt u een beschermingsmaatregel opnemen in uw testament. Deze maatregel heet een bewind. Een bewind kan zien op een bepaald goed, maar ook op de gehele erfenis om bijvoorbeeld een kind te beschermen.  Nadat de nalatenschap wordt verdeeld eindigt de taak van de executeur. Dat is ook het moment dat de taak van een bewindvoerder begint. Deze bewindvoerder beheert (een deel van) de erfenis voor bijvoorbeeld uw kind. Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom u een bewind in zou stellen. Indien u de rechthebbende wilt beschermen vanwege de nog jonge leeftijd, of omdat hij makkelijk te beïnvloeden is, een verstandelijke beperking heeft of dat hij of zij niet goed met geld overweg kan. Ook als er sprake is van een complex vermogen, zoals aandelen- of een onroerend goed portefeuille kunt u een bewindvoerder aanwijzen. Stel u laat uw kinderen een vakantiehuis na. In dat geval kunt u een bewindvoerder benoemen die een schema maakt over het onderhoud van de woning en wie er wanneer kan verblijven. Dit wordt een gemeenschappelijk belang genoemd. Het geeft rust voor de erfgenamen, omdat ze niet steeds met elkaar in overleg hoeven.

Taken van een bewindvoerder

De belangrijkste taak van de bewindvoerder is het beheren van het vermogen van de nalatenschap. Hierbij lijkt de taak van een bewindvoerder op dat van een executeur. Met dat verschil dat een bewindvoerder beslissingen mag nemen over het beheer van de nalatenschap. Deze besteedt het geld overeenkomstig de bestemming. U zult begrijpen dat het belangrijk is dat de bewindvoerder verstandige en weldoordachte keuzes maakt.

Beëindiging bewind

Het tijdstip van beëindiging van het bewind bepaalt u zelf.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat het bewind 10 jaar na uw overlijden eindigt. Of laten eindigen zodra uw kind de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt. Deze leeftijd wordt veel gekozen, omdat is gebleken dat jonge mensen dan minder beïnvloedbaar zijn. 5 Jaar na het overlijden kan de rechthebbende het bewind aanvechten. Om het bewind te beëindigen, zal dat bij de rechter moeten worden aangevraagd. De rechter zal de rechthebbende vragen waarom het ingestelde bewind niet meer van toepassing is. Bijvoorbeeld een verslaafd kind, dat aannemelijk kan maken het vermogen nu zelf te kunnen beheren, omdat hij/zij afgekickt is.

Benoeming van een bewindvoerder

Eén of meerdere bewindvoerders moet u in een testament benoemen. Hierbij is het verstandig een opvolgende bewindvoerder te benoemen. Nadere regels die voor het bewind gelden, bijvoorbeeld het salaris of een speciale opdracht voor de bewindvoerder, kunt u omschrijven bij het instellen van het bewind. Kortom, u kunt grip houden op de afwikkeling van uw nalatenschap, door de juiste bewindvoerder te benoemen en in uw testament bepaalde voorwaarden vast te leggen. Cleerdin & Hamer advocaten adviseert u graag over welke bepalingen u in uw testament kunt opnemen ten aanzien van een bewind.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Erfrecht advocaten