Home » Erfrecht 

Erfrecht 

Wanneer iemand overlijdt is dat meestal een verdrietige situatie. Ook moeten er allerlei zaken geregeld worden. Dat begint vaak bij het regelen van de begrafenis of crematie.

Daarnaast krijgt u te maken met het erfrecht. Voor de meeste mensen geldt dat zij een nalatenschap (erfenis) in goed overleg kunnen afwikkelen. In overleg worden dan bijvoorbeeld de huurovereenkomst en verzekeringen opgezegd en het resterende geld verdeeld. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat u goede juridische bijstand krijgt voor het oplossen van conflicten.

Ook  kunt u allerlei vragen hebben. Wie zijn eigenlijk de erfgenamen? Is er een testament? Moeten ook de schulden betaald worden? Wat betekent het als iemand onterfd is? Heb ik recht op mijn kindsdeel?

Het erfrecht is ingewikkeld en vaak moet er ook snel gehandeld worden. Bij Cleerdin & Hamer advocaten kunnen wij u adviseren bij het aanvaarden van een erfenis, hoe deze af te wikkelen, maar ook als u vragen heeft of een executeur zijn werk goed doet en hoe het zit met de legitieme portie.

Overleggen of procederen

Als er een geschil is tussen de erfgenamen over de manier waarop de erfenis moet worden afgewikkeld, kunnen wij samen met u zoeken naar oplossingen. Er zal altijd eerst gekeken worden of er nog overleg mogelijk is. Is het verschil van mening te groot om te overbruggen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechter. Door onze jarenlange ervaring in o.a. het personen- en familierecht begrijpen wij de complexiteit van familierelaties en hebben wij oog voor uw emoties.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Erfrecht advocaten