Als u gedwongen bent opgenomen bent u niet verplicht om mee te werken aan uw behandeling. U hoeft dus geen medicijnen te slikken of andere behandelingen te accepteren. Het kan zijn dat het psychiatrisch ziekenhuis in dat geval overgaat tot dwangbehandeling. Ook kan er sprake zijn van nog verdergaande vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals separatie, maar ook kan er een verbod worden opgelegd om bijvoorbeeld te telefoneren of op het internet te surfen.
Om dwangbehandeling te starten moet worden aangenomen dat het gevaar dat door de psychische stoornis wordt veroorzaakt niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen. Als er dus een risico bestaat dat iemand onnodig lang moet worden opgenomen dan kan hiertoe worden overgegaan.

Dwangbehandeling

Als er tot dwangbehandeling wordt overgegaan of er worden vrijheidsbeperkende maatregelen opgelegd dan zal de cliënt hier schriftelijk over bericht worden. De cliënt kan hier een klacht tegen indienen. Dit kan hij of zij bijvoorbeeld doen met behulp van de patiënt vertrouwenspersoon. Dit is een persoon die onafhankelijk is van de kliniek en gespecialiseerd in het bijstaan van cliënten die een geschil hebben met de kliniek. De verpleging kan u aan het adres helpen.

Landelijke stichting patiënten vertrouwenspersoon

De landelijke stichting patiënten vertrouwenspersoon is bereikbaar onder:
F.C. Dondersstraat 9
3572 JA Utrecht
030 2718353

www.pvp.nl

Klacht ongegrond verklaard

Als u een klacht heeft ingediend en de klacht is ongegrond verklaard dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank en vragen om de klacht alsnog gegrond te verklaren. In dat geval kan ook gevraagd worden om toekenning van een schadevergoedingsverzoek.
Voor de procedure bij de klachtcommissie krijgt u geen advocaat toegewezen, maar voor de procedure bij de rechtbank wel. U kunt de stukken het beste indienen met behulp van de patiënt vertrouwenspersoon.

BOPZ advocaten
  • Simeon Burmeister Strafrecht, Financieel-economisch strafrecht, TBS & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Elwin Boskma Strafrecht, TBS, Verkeersstrafrecht, Jeugdrecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Manon van Meurs Personen- en familierecht, Mediation, Psychiatrisch patiëntenrecht & Erfrecht
  • Leonie Dorrestein Arbeidsrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Contractenrecht
  • Paul van Putten Strafrecht, Personen en familierecht, Jeugdrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht & Sociaal zekerheidsrecht
  • Mirjam Nieuwendijk Personen- en familierecht & Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Frezia Aarts Strafrecht, Internationaal strafrecht, Uit- en overleveringsrecht, Jeugdrecht, Militair strafrecht, BOPZ & EHRM