Home » Discussie over kindgebonden budget bij kinderalimentatie

Discussie over kindgebonden budget bij kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking getreden. Hiermee zijn de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie (LOK) vervallen. Daarnaast is het kindgebonden budget verhoogd met de zogeheten ‘alleenstaande-ouderkop’. Deze verandering hebben (soms grote) gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie.

Sinds 2013 wordt het kindgebonden budget conform de richtlijn van de Expertgroep Alimentatienormen in mindering wordt gebracht op de behoefte van de kinderen. Om die reden wordt sinds 1 januari 2015 ook de verhoging met de alleenstaande-ouderkop daarop in mindering gebracht. Als de behoefte van een kind lager is dan het kindgebonden budget, betekent dit dat er geen bijdrage meer door de ouder hoeft te worden voldaan, zelfs als de ouder voldoende draagkracht heeft. In de behoefte van het kind wordt immers al volledig voorzien.

De meeste rechtbank hanteren deze richtlijn, maar er is ook veel kritiek op deze regeling. Door deze toepassing heeft immers ook de alimentatie betalende ouder (het meeste) voordeel bij de verhoging van het kindgebonden budget. De vraag is of de wetgever dit heeft beoogd, omdat het kindgebonden budget bedoeld is als aanvullende inkomensondersteuning van de alleenstaande ouder.

Naar aanleiding van deze discussie heeft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer op 22 april jl. aangegeven dat het verlagen van de behoefte met het kindgebonden budget én de alleenstaande-ouderkop een keuze is van de Expertgroep en niet een aanpassing aan de uitleg van de wetgever. Zowel de minister als (inmiddels ook) de Expertgroep wijzen op de mogelijkheid om in individuele zaken waarin een onaanvaardbare situatie ontstaat door toepassing van de regel, kan worden afgeweken van de richtlijnen.
Dit betekent dat in alimentatieprocedures niet op voorhand gezegd kan worden hoe hier mee om wordt gegaan. Over het algemeen wordt de richtlijn nog gevolgd. Verwacht wordt dat de Expertgroep zich naar aanleiding van de brief van de minister binnenkort hierover gaat uitlaten.

Indien u meer wilt weten over de gevolgen van de wet voor uw persoonlijke situatie, kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.

DEEL OP:
Recente berichten