Home » Corporate recovery

Corporate recovery

Corporate recovery bestaat uit het er weer bovenop te helpen van een onderneming.

Belangrijke mogelijkheden zijn:

 • Beperken kosten door ontslag;
 • Beperken kosten door sanering;
 • Financiering veiligstellen / herfinanciering;
 • Herstructurering;
 • Sanering;
 • Doorstart met en zonder faillissement.

Sterfhuisconstructie

Eerst wordt gekeken naar de bedrijfsstructuur. Zit de onderneming niet te ruim in zijn jas? Via een sterfhuisconstructie is het soms mogelijk minder rendabele onderdelen op verantwoorde wijze te laten afzinken.

Personeel grootste kostenpost

De volgende stap zijn de kosten. Bij de meeste onderneming vormt het personeel de grootste kostenpost. Over ontslag op bedrijfseconomische gronden bestaan veel misverstanden. Als u het goed aanpakt, is ontslag mogelijk zonder dat uw bedrijf daardoor te grote financiële risico’s loopt.

Meer dan voorheen, kijkt de kantonrechter naar de financiële positie van een bedrijf. Als er aantoonbaar geen geld is voor een vergoeding aan een werknemer, dan hoort een kantonrechter die ook niet toe te kennen.

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername is ook een manier om via corporate recovery uit het dal te komen. Het hele bedrijf, maar ook onderdelen daarvan, kunnen worden overgezet naar een andere vennootschap. Het is wel zaak om daar een reële koopsom tegenover te stellen, anders kunnen fiscale en juridische problemen ontstaan. Een bedrijfsovername advocaat kan u hierin bijstaan.

Reorganisatie alvorens bedrijfsovername

Als het bedrijf niet goed loopt, is het wel zaak om eerst te reorganiseren en dan pas over te dragen. De omgekeerde volgorde komt in de regel veel duurder uit.

Gedurende het hele traject speelt de bank meestal een sleutelrol. Hier geldt een self fulfilling prophecy: zodra de bank de (ten onrechte) indruk krijgt dat het fout gaat, gaat het ook fout.

Faillissement en doorstart

Een faillissement is een laatste redmiddel voor corporate recovery.

Helpdesk

Faillissement en een doorstart lijken aantrekkelijk, maar een ondernemer moet heel goed weten waaraan hij begint. Het is wel mogelijk, want de schulden kunnen worden achtergelaten in een failliete BV, maar dat is alleen verantwoord als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Belangrijke voorwaarden zijn:

 • Het is geen truc;

(Alles is al eens geprobeerd. Het werkt alleen als er echt schuldeisers zijn die niet betaald kunnen worden.)

 • Er is een budget voor de doorstart;

(De curator die de boedel verdeelt werkt in het belang van de schuldeisers. Schuldeisers hebben er geen belang bij dat het bedrijf zonder schulden voor weinig of niets wordt overgenomen.)

 • Er is een plan.

(De voornaamste bron van mislukken is het ontbreken van een stappenplan voor een doorstart. Van tevoren moet de ondernemer weten hoe het gaat met klanten, leveranciers en schuldeisers. Zodra het faillissement wordt uitgesproken moet aan de curator een kant-en-klaar overnameplan kunnen worden aangeboden.)

Wat ook de insteek is voor corporate recovery: advies van een accountant en een bedrijfsovername advocaat is altijd de eerste stap.

Onze advocaten staan bedrijven, particulieren en organisaties bij.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.

Onderwerpen

  Logo Cleerdin & Hamer

  Uw contactpersoon