Home » Benoeming Local Partners in Almere

Benoeming Local Partners in Almere

Per 1 januari jl. zijn Chana Grijsen en Paul van Putten benoemd als local partners van onze vestiging in Almere.

Chana is sinds 2013 als strafrechtadvocaat aan Cleerdin & Hamer Advocaten verbonden. Dat was een hernieuwde kennismaking. Tijdens haar rechtenstudie werkte zij al als juridisch medewerker (2005-2008) bij ons kantoor. Tussentijds maakte zij een uitstapje naar de wetenschap en ben is zij aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op onderzoek naar de handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk.

Paul beschikt naast aanzienlijke juridische kennis, over een zorgvuldige, duidelijke en klantgerichte aanpak. Naast de behandeling van commune strafzaken (gewelds- en zedenzaken, vermogens- en opiumdelicten), richt Paul zich ook op de behartiging van belangen van minderjarigen, zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele (jeugd)recht. Ook staat hij ouders bij die te maken krijgen met een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van hun minderjarige. Aan de Universiteit Utrecht heeft Paul met goed gevolg de specialisatieopleiding jeugdstrafrecht gevolgd.

Gefeliciteerd Chana en Paul!

Local Partners Chana Grijsen en Paul van Putten | Cleerdin & Hamer advocaten
DEEL OP:
Recente berichten
Standaard koopovereenkomst | Cleerdin & Hamer AdvocatenOntsnapping TBS-kliniek De Kijvelanden | Cleerdin & Hamer advocaten