Home » Bemiddeling en mediation

Bemiddeling en mediation

Waar wordt samengewerkt of samengewoond kunnen misverstanden, slechte communicatie en irritaties tot conflicten leiden. In sommige gevallen is het verstandig een derde erbij te betrekken om conflicten op te lossen. Dit kan in de vorm van bemiddeling en/of mediation.

Verschil bemiddelen en mediation

Bij bemiddelen neemt de bemiddelaar de leiding. De bemiddelaar heeft individuele gesprekken met de betrokken partijen. De bemiddelaar verzamelt punten om tot de kern van het conflict te komen en onderzoekt welke belangen er spelen. Vervolgens zijn er ook gezamenlijke gesprekken met de betrokken partijen.

Bij mediation heeft de mediator een begeleidende rol zonder de leiding te nemen. De mediator velt geen oordeel, dringt geen oplossing op en neemt geen besluiten.

Oplossingen

Mediation en bemiddeling gaan beide uit van oplossingen. Het is een goede manier voor het oplossen van conflicten. Vooral als jullie in de toekomst nog met elkaar door één deur willen en/of moeten. Het doel is om in goed overleg tot afspraken te komen en te kijken naar de wederzijdse belangen. Vaak zijn de standpunten over en weer zo verhard dat alleen nog maar wordt gedacht in standpunten. Terwijl als je naar elkaars standpunten luistert, je merkt dat er begrip en ruimte voor oplossingen ontstaat. Soms lig je zelfs veel minder ver uit elkaar dan je dacht.

De mediator helpt jullie om de gesprekken soepel te laten verlopen en, indien het spaak loopt, jullie door middel van vragen weer op de goede weg te helpen.

Helpdesk

Ook helpt de mediator om jullie te achterhalen welke belangen schuil gaan achter de ingenomen standpunten. Vaak is dat voor jezelf ook niet altijd helder, waar is het me nu echt om te doen, waarom ben ik zo boos of teleurgesteld. Het antwoord op dat soort vragen leidt vaak tot een oplossing.

Mediator

Een mediator zorgt dat jullie eerlijk en respectvol het conflict oplossen. De mediator is onpartijdig. Daardoor kunnen alle betrokkenen hun verhaal doen en ook naar elkaar luisteren zodat de belangen van iedereen duidelijk worden. Het doel is om in goed overleg tot afspraken te komen. De mediator zorgt er daarnaast voor dat er niks wordt vergeten en dat alle afspraken op een juiste manier worden vastgesteld in een overeenkomst.

Mediation als oplossing

Wilt ook u geschillen oplossen middels mediation? Neem dan nu contact met ons op. Onze gespecialiseerde mediators staan graag voor u klaar. 

Onderwerpen

    Logo Cleerdin & Hamer