Home » Arbeidsrecht » Stafbare feiten, detentie en ontslag

Stafbare feiten, detentie en ontslag

Wanneer een werknemer verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, dan kan dit gevolgen hebben voor het dienstverband. Denkbaar is immers dat de werknemer niet meer beschikbaar is voor het verrichten van zijn of haar werkzaamheden als gevolg van voorarrest, of detentie. Tevens is het mogelijk dat de werknemer zijn of haar werkzaamheden niet meer kan verrichten doordat de verdenking of veroordeling als gevolg heeft dat een vergunning wordt ingetrokken, zoals een zogenaamde ‘grijze pas’ in de beveiligingssector of de Schipholpas voor het werken op de luchthaven. Ook het invorderen van een rijbewijs kan aanzienlijke gevolgen hebben voor een beroepschauffeur. 

Het enkele feit dat iemand verdacht wordt van, of veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit maakt nog niet dat hij of zij ook direct ontslagen kan worden. Indien een werknemer als gevolg van de verdenking, of veroordeling zijn of haar werkzaamheden niet meer kan verrichten en er ook geen ander passend werk is, dan zal in de meeste gevallen wel de loondoorbetaling kunnen worden gestopt.

Ontslag op staande voet

Veel werkgevers hebben de neiging om direct te kijken of ze een werknemer die verdacht wordt van een strafbaar feit te ontslaan op staande voet. Vooral bij ernstige misdrijven is dit goed te begrijpen. Voor een geldig ontslag op staande voet is alleen meer nodig dan enkel de verdenking of de veroordeling. Zo moet naar alle omstandigheden van het geval worden gekeken. Van belang is bijvoorbeeld of het strafbare feit verband houdt met de werkzaamheden, of het strafbare feit in de privésfeer heeft plaatsgevonden, of op het werk, of de werkgever schade heeft geleden en of de werknemer de werkgever tijdig heeft geïnformeerd. Kortom, iedere zaak is anders en zelfs hetzelfde strafbare feit kan bij de ene werkgever tot een geldig ontslag op staande voet leiden en bij een andere werkgever niet. Het is dus verstandig om u hier goed over te laten adviseren.

Wet compensatie transitievergoeding | Cleerdin & Hamer Advocaten

Ontbinding via de kantonrechter

Soms is een ontslag op staande voet een te vergaande maatregel, maar is het toch mogelijk om over te gaan tot ontslag via de kantonrechter. Hierbij is het noodzakelijk dat de werkgever kan aantonen dat er een redelijke grond bestaat voor het beëindigden van het dienstverband. Detentie kan hierbij een grond vormen, maar ook kan er sprake zijn van een verstoorde arbeidsverhouding of ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Net zoals bij het ontslag op staande voet is het ook hier per geval verschillend of er een redelijke grond voor de beëindiging bestaat en dit hangt volledig af van alle omstandigheden van het geval.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.