Home » Arbeidsrecht » Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht in Nederland

Heeft u problemen met uw uitkering? Dat is natuurlijk erg vervelend. De wet- en regelgeving op het gebied van Sociaal zekerheidsrecht is ingewikkeld en het is lastig daarin een weg te vinden. Gelukkig is Cleerdin & Hamer advocaten hier wel in thuis en we staan u dan ook graag bij. Wij zijn gespecialiseerd in de volgende uitkeringen:

  • Bijstandsuitkeringen
  • Werkloosheidsuitkeringen
  • Ziektewetuitkeringen
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Ook wanneer u een toeslag ontvangt van het UWV kunnen wij helpen, mochten er problemen zijn.

Sociale uitkeringen

Het Sociaal Zekerheidsrecht regelt de rechten en plichten ten aanzien van uitkeringen van werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Bijvoorbeeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De uitvoerende instantie van deze uitkeringen is het UWV. Ook de Participatiewet valt onder het Sociaal Zekerheidsrecht. Deze laatste wordt uitgevoerd door gemeenten.

Sociale voorzieningen

Een sociale voorziening kan zijn een uitkering, een product of een dienst. Voor sociale voorzieningen betalen we geen premies. De overheid betaalt de voorzieningen uit belastingen.

Sociale voorzieningen regelen ook huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. Deze worden toegewezen door de Belastingdienst. Regelmatig komt het voor dat burgers buiten hun schuld opeens veel toeslag moeten terugbetalen. Dan is het belangrijk dat u weet hoe hiermee om te gaan.

Verder vallen bijvoorbeeld persoonsgebonden budgetten onder sociale voorzieningen. Hier kan het gaan om de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet. Vaak heeft men dan te maken met de Sociale Verzekeringsbank, het Zorgkantoor en gemeenten. Wij bieden ook ondersteuning bij andere problemen met de Sociale Verzekeringsbank. Bijvoorbeeld over kinderbijslag.

De uitvoerende instanties bepalen of u recht heeft op een uitkering. Zij beslissen over uw aanvraag. Ook kunnen zij besluiten maatregelen op te leggen.

Wet compensatie transitievergoeding | Cleerdin & Hamer Advocaten

Bijvoorbeeld uw lopende uitkering verlagen of stopzetten. Zij kunnen zelfs overgaan tot terugvordering van te veel ontvangen uitkering.

Kent u uw rechten?

Als u het niet eens bent met een beslissing van de uitkeringsinstantie, dan kunt u daartegen bezwaar maken of beroep instellen. Cleerdin & Hamer advocaten weet de weg in het complexe web van regels binnen de sociale zekerheid. Daarom kunnen wij u hierin goed adviseren en bijstaan.

Wij zijn specialist op het gebied van sociaal zekerheidsrecht en staan u graag bij in de bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstanties. Maar ook bij de beroepsprocedure bij de rechtbank. Indien nodig voeren wij een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep voor u. Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact

Heeft u advies nodig? Heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact met ons op.